23948sdkhjf

Replik: "Skulle vi möjligen kunna ge hyresgästerna ytterligare ett val?"

David Wensbo Posaric, en av flera kritiska forskare, summerar här Swatabs tvättmedelsfria system i en kommentar till föregående debattartikel av Mats Marklund, vd på Swatab.

Det kan tyckas ovanligt att VD:n för ett företag väljer att ”kommentera och förtydliga” en tidigare artikel kring några missnöjda hyresgäster i Varberg. Här handlar det dock om en produkt som lovar mycket på svaga grunder - ett system för tvättmedelsfri tvätt av kläder, som utgår från förmodandet att avjoniserat vatten har tidigare oupptäckta egenskaper som gör att det kan ersätta detergenter vid avskiljning av smuts och fett. Dessa nygamla egenskaper påstås vara så kraftfulla att man inte ens behöver värma vattnet under tvätten.

Hur kommer det sig att inte en enda av alla världens kemister, fysiker och andra vetenskapsmän upptäckt dessa egenskaper under de 100+ år som de studerat vatten, bör man naturligtvis fråga sig? Utifrån svårigheten att besvara denna fråga på ett trovärdigt sätt, mekanistiska förklaringar kring dessa spektakulära egenskaper som för tankarna till pseudovetenskap och motvisande resultat från en rad experimentella studier, har företaget Swatab väldigt lite att komma med i det fall vetenskap och kritiskt tänkande tillåts komma till tals. Tricket är naturligtvis, som i vilken annan affärsverksamhet som helst, att framhålla fördelarna – nämligen att slippa de allergiframkallande kemikalierna, den oerhörda miljöfördelen, hur vi låter bli att smutsa ner våra hav, innovationshöjden, framtidspotentialen och inte minst kostnads- och energibesparingen som resulterar av att inte behöva värma tvättvattnet.

Prisutdelande miljöorganisationer, sponsrande svenska innovationsmyndigheter och andra har tyvärr okritiskt och naivt funnit dessa fördelar väldigt attraktiva och därmed fungerat som språngbrädor i Swatabs marknadsföring. Hyresvärdarna har haft ett starkt incitament, både ekonomiskt och som hjälp för att uppnå utfästa miljömål, att få Swatabs system accepterat i sina tvättstugor.

I de flesta fall sägs hyresgästerna vara nöjda, som t.ex. hos Åke Sundvall, vilket Mats Marklund framhåller i sin artikel. I andra fall har hyresvärden slopat Swatabs system efter upplevd undermålig funktion, som t.ex. tidigare hos äldreboenden i Kristianstad och nyligen hos HSB i Rinkeby (https://www.nyhetsbyranjarva.se/hyresgasterna-fick-ratt-nu-kan-de-tvatta-som-vanligt/), vilket Mats inte nämner.

En oroad hyresgäst i Varberg har dock tagit upp ett ytterligare problem med Swatabs system, nämligen smittorisken, vilket verkar ha föranlett artikeln. I Swatabs marknadsföring framhålls specifikt fördelen av att kunna tvätta i kallvatten.

Samtidigt visar Swatabs egna tester att reduktionen av mikroorganismer är otillräcklig vid temperaturer under 60 °C. Genom att framhålla hyresgästernas valfrihet, låg eller hög temperatur eller t.o.m. maskiner med tvättmedel, kan hyresgästen åtminstone inte sägas vara ”tvingad” att utsättas för smittrisk i dessa känsliga tider.

Jag skulle vilja föreslå att ytterligare en valmöjlighet ges hyresgästerna – möjligheten att tvätta sina kläder i vanligt kranvatten utan tvättmedel, men med de optimerade tvättprogram som Swatab utvecklat. Skulle tvättresultatet inte gå att skilja från motsvarande tvätt med avjoniserat vatten vore det inte bra för affärsverksamheten, men innebära ett stort grönt steg och dessutom visa på nyttan av ett enkelt jämförande experiment – något grundläggande inom empiri och vetenskap.

David Wensbo Posaric,

innovationsforskare, Lund

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125