23948sdkhjf

Krönika: Ny rättspraxis om golvpriser

Rents krönikör Jenny Kenneberg, advokat och partner Brick Advokat, om minuspriser och prövningar om prisstyrning.

Inom offentlig upphandling pågår en konstant rättsutveckling genom praxis. Ett avgörande som under senare år fått stor betydelse för rättstillämpningen är Högsta förvaltningsdomstolens dom om golvpriser, HFD 2018 ref. 50.

Domen innebär att den upphandlande myndigheten inte får ställa upp obligatoriska krav på att priserna i anbudet måste överstiga en viss nivå. Målet rörde två kommunala bolag som handlade upp måleriarbeten och enligt de obligatoriska kraven skulle alla anbud ha priser som uppgick till 350 kronor per timme eller mer. Det innebar att anbud som hade ett pris understigande 350 kronor per timme skulle förkastas utan vidare dialog. Detta, konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen, strider mot anbudslämnarnas rätt att konkurrera med priset och mot reglerna om hur onormalt låga anbud ska hanteras.

Domen blev startskottet för fler domstolsprövningar. I både kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen har olika typer av prisstyrning prövats. Successivt har gränserna för vad som är tillåtet och otillåtet i det avseendet klarlagts.

En fråga som har varit föremål för diskussion i sammanhanget är om det kan vara tillåtet med förbud mot minuspriser, det vill säga att myndigheten förbjuder anbud som innehåller priser understigande noll. Det är alltså en variant av golvpris likt det som prövades i HFD 2018 ref. 50, men då inte till ett visst belopp utan endast att det ska vara som lägst noll.

Frågan fick sitt svar i en dom som meddelades den 3 februari 2023, mål nr 766-22. I domen konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att det är tillåtet för den upphandlande myndigheten att förbjuda minuspriser genom obligatoriska krav. Det är, enligt domstolen, inte en fråga om att utreda onormalt låga anbud utan en fråga om att förhindra osund strategisk prissättning. Därmed kan den typen av förbud tillåtas.

Domen i sig innebär inte ett absolut förbud mot minuspriser utan priser under noll kan fortfarande vara tillåtna om ingenting annat anges i upphandlingsdokumenten. Domen öppnar endast upp för möjligheten att förbjuda sådana priser i den enskilda upphandlingen. En gissning är dock att det kommer få stort genomslag i de upphandlingar som görs och att vi kommer se den typen av förbud i stor utsträckning i kommande upphandlingar.

Jenny Kenneberg

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079