23948sdkhjf

Almega: Tjänstesektorn bromsar in

Tillväxten i tjänstesektorn bromsar in. Nyanställningarna blir färre och priserna stiger.

Det visar Almegas Tjänsteindikator för årets tredje kvartal, enligt ett pressmeddelande.

Produktionen i tjänstesektorn har vuxit stadigt sedan början av 2021, och steg 7,1 procent i årstakt det andra kvartalet i år. Nu börjar dock tillväxttakten mattas av.

Omsättningen inom personaluthyrning, fastighetsservice, resor och andra stödtjänster till företag, har vuxit snabbt under det senaste året. I juli i år var omsättningen inom branscherna nästan 19 procent högre än samma månad 2021.

”Tillväxten drivs främst av bemanningsbranschen som gynnas av en fortsatt stark arbetsmarknad. Men även om förväntningarna på framtiden fortfarande är goda, har de dämpats avsevärt det senaste kvartalet”, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Även för IT- och telekomsektorn tycks tillväxten fått ny fart. Inom privat vård och omsorg har det uppdämda vårdbehovet efter pandemin drivit tillväxten. Nu har dock branschen bromsat in något. Detsamma gäller för de tjänstebranscher som säljer till hushåll. De fick ett uppsving när restriktionerna släpptes, men tillväxten kommer sannolikt att dämpas när stigande inflation och höjda räntor minskar hushållens konsumtion.

Under andra kvartalet var antalet anställda i tjänstesektorn 160.000 fler än samma kvartal 2021.

”Generellt förväntar sig företagen i samtliga tjänstebranscher fortfarande att nyanställa framöver, även om planerna dämpats jämfört med tidigare”, säger Patrick Joyce.

Under andra kvartalet ökade tjänstepriserna med 7,9 procent i årstakt. Priserna ökade med 2,3 procent enbart under det senaste kvartalet. Förklaringen är främst de ökade priserna på drivmedel och energi vilka har lett till kraftigt höjda priser på transporttjänster.

Almegas prisindikator tyder på att tjänstepriserna kommer att öka något långsammare under det tredje kvartalet än under kvartalet innan.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079