23948sdkhjf

Tillväxt för städ- och servicebranschen: ”Företagen har visat en oerhörd flexibilitet”

Branschen omsätter cirka 36 miljarder kronor och sysselsätter fler än 53 500 medarbetare, enligt en ny branschrapport från Almega Serviceföretagen.

Efter utmaningar under pandemiåren 2020 och 2021 förväntas orderutvecklingen och omsättningen öka under innevarande år för organisationens delbranscher FM-företagen, hemserviceföretagen, saneringsföretagen, städföretagen och fönsterputsföretagen, framgår det i rapporten.

Branschens omsättning minskade med 1 procent mellan 2019 och 2020, till 35,85 miljarder kronor. Preliminära siffror indikerar dock att den ökade med 3 procent under 2021. Delbranscherna städ-, FM och hemserviceföretag omsatte 16,8 miljarder kronor, 15,2 miljarder respektive 3,8 miljarder kronor.

De medverkande företagen signalerar om fortsatt ökning under 2022, 56 procent av de svarande tror på växande omsättning och endast 14 procent på en minskning under innevarande år.

– Våra medlemsföretag har klarat sig relativt väl trots pandemin, tack vare en fantastisk omställningsförmåga. Företagen har visat en oerhörd flexibilitet när det gäller förändrade krav på säkerhet för kunder och personal, säger Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen.

Utmaningar är enligt Almega Serviceföretagen offentliga upphandlingar och konkurrensen från statliga och kommunala bolag. Andelen företag som deltar i upphandlingar har sjunkit sedan 2018 från 33,3 procent till 27 procent 2021. Högst deltagande i offentliga upphandlingar uppvisade FM-företagen där 70 procent hade deltagit under fjolåret. Sammantaget genererade offentliga upphandlingar 31 procent av företagens omsättning under 2021.

– Upphandlingsprocessen kan bli mycket bättre. Tydligast ser vi att företagen vill att man ställer rimliga och uppföljningsbara krav på de som upphandlas, säger Jessica Forss Katz.

Rapporten visar att sysselsättningen inom branschen har ökat med över 11 procent mellan 2017 till 2021 till 53 558 anställda. Nära två tredjedelar av personalstyrkan är född i ett annat land än Sverige och andelen heltidsarbetande har stigit från 59 procent 2017 till nästan 68 procent 2021.

Rekryteringen från arbetslöshet fortsatt är relativt hög i branschen men rapporten visar att företagen också i högre utsträckning även rekryterar medarbetare från konkurrerande företag i branschen och andra branscher. Endast en femtedel rekryterade direkt från arbetslöshet under 2021, att jämföra med en tredjedel som kom från arbetslöshet under 2014.

– Kompetensförsörjning är en allt viktigare fråga i många branscher, vilket delvis kan förklaras av osäkerheten och omskolningen som kom med pandemin. Samtidigt har vi en betydande långtidsarbetslöshet i Sverige. För politiken blir det centralt att hitta bättre sätt att matcha arbetssökande till arbetsmarknaden, säger Jessica Forss Katz vidare.

Här finns hela rapporten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079