23948sdkhjf

Ingen klar koppling mellan yrkesutövning och dödsfall av covid-19

Med hänsyn tagen till inkomst, utbildning och födelseland har varken städare eller busschaufförer större risk att avlida av covid-19 än andra yrkeskategorier. Men det har däremot äldre anhöriga som bor i samma hushåll. Det visar en ny studie.

En studie som publicerats på Scandinavian Journal of Work, Environment & Health visar inga tydliga samband mellan yrke och dödlighet i covid-19. Bland annat taxi- och busschaufförer, städare och andra serviceyrken har tidigare lyfts fram som extra utsatta, men så är inte fallet enligt studien, som baseras på statistik över dödsfall i Sverige från 12 mars 2020 till 23 februari 2021.

Bland yrkesverksamma vuxna har taxi- och busschafförer ansetts ha den högsta relativa risken att dö av covid -19 efter justering av basala demografiska egenskaper – fyra gånger högre än it-tekniker, ekonomer och administratörer.

Men när forskarna bakom studien tog hänsyn till faktorer som inkomst, utbildning och födelseland visade det sig att det inte fanns något tydligt samband mellan yrke och dödlighet i covid-19, trots att bland annat taxi- eller bussförare är överrepresenterade bland de som dog i sjukdomen. Däremot var dödligheten högre bland äldre som levde ihop med personer som inte kunde jobba hemifrån eller som jobbade inom leverans eller postservice, även när man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer. 

– Resultatet visar att det främst har varit andra socioekonomiska faktorer än yrke, som ökat risken för att dö i covid-19. Det betyder att ojämlikhet spelar en stor roll för individers ohälsa, säger Sunnee Billingsley, forskare i sociologi vid Stockholms universitets demografiska avdelning och förstaförfattare till studien.

Läs hela studien här: COVID-19 mortality across occupations and secondary risks for elderly individuals in the household: A population register-based study

Nu hoppas forskargruppen på att framtida forskning ska kunna utröna varför personer som är i nära kontakt med många människor i sitt jobb inte löper större risk att dö av covid-19.

– En förklaring skulle kunna vara att personer i mer riskfyllda yrken också haft bättre möjlighet till skyddsutrustning. Eller att den svenska befolkningen var mer exponerad för viruset eftersom det svenska samhället inte hade lika hårda restriktioner som många andra länder, säger Sunnee Billingsley i ett pressmeddelande.

Studien är den första som undersöker ojämlikheter mellan svenska dödsfall av covid-19 sett till yrke bland individer i arbetsför ålder och indirekta effekter hos äldre personer som bor med dessa.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078