23948sdkhjf

Produktionen av företagstjänster har rasat

Tjänstesektorn återhämtar sig på flera fronter, trots effekterna av Coronakrisen, men bilden är kluven, det visar ny statistik från Almegas Tjänsteindikator.

Under kvartal två föll tjänsteproduktionen med över åtta procent på årsbasis. Under det fjärde kvartalet hade sektorn tagit tillbaka huvuddelen av tappet och produktionen var 2,2 procent lägre än samma kvartal ett år tidigare. Mätningarna indikerar att återhämtningen kommer att fortsätta även under det första kvartalet 2021.

Det är framför allt företagstjänsterna som kommer igen, medan tappet är fortsatt stort för hotell och restauranger, delar av transportsektorn och kultur, nöje och fritidstjänster.

Produktionen av olika företagstjänster inom personaluthyrning, fastighetsservice, resor och andra stödtjänster till företag som bland annat städning och service rasade under våren 2020 med 15 procent men återhämtade sig något under hösten. I januari var den sammantagna produktionen inom branscherna åtta procent lägre än ett år tidigare.

Coronapandemin har kostat jobb i den privata tjänstesektorn. Det fjärde kvartalet i år var sysselsättningen i tjänstesektorn 64 000 personer, eller 2,7 procent, lägre än under samma kvartal 2020. Nedgången i sysselsättning planade dock ut mot slutet av året jämfört med raset under våren och sommaren. Under det tredje kvartalet hade sysselsättningen sjunkit med 81 000 personer på årsbasis. Enligt Almegas arbetsmarknadsindikator kommer sysselsättningen att fortsätta sjunka i den privata tjänstesektorn även under det första kvartalet i år även om nedgångstakten ser ut att avta.

Fastighetsservice, som bland annat sanerar lokaler, har till skillnad från andra, haft en god utveckling under pandemin. Under det fjärde kvartalet antalet ökade antalet anställda med 6 400 personer, eller åtta procent, jämfört med ett år tidigare.

Coronakrisen har även lett till en kraftig ökning av antalet konkurser inom tjänstesektorn och toppen nåddes i april. Under sommaren minskade antalet konkurser för att sedan öka något under hösten. I januari 2021 var dock inte konkurserna fler än före Coronakrisen i januari 2020. Företag kan dock lägga ner utan att gå i konkurs och sedan den andra Coronavågen började har andelen företag som bedömer att det är stor risk att de behöver avvecklas ökat tydligt inom restauranger och resetjänster.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109