23948sdkhjf

Chefstoppar tjänar 80 gånger mer än städare

I ett tidsspann på snart 70 år har LO granskat den svenska *maktelitens inkomstutveckling. Jämförelsen sker i relation till en *industriarbetares *genomsnittliga lön. I den tjugoförsta rapporten framkommer att de historiskt stora inkomstskillnaderna fortsätter att öka.

Störst skillnad är det mellan städare och den så kallade ekonomiska eliten som tjänade 80 gånger den genomsnittliga städarlönen.

Skillnaden mellan maktelitens inkomster och industriarbetarlönen har varierat stort under tidsperioden som studerats. År 1950 var maktelitens genomsnittliga inkomst elva industriarbetarlöner. 20 år framåt, år 1980, var genomsnittet som lägst – fem gånger en industriarbetarlön. Under mitten av 1990-talet svängde pendeln igen och makteliten var tillbaka på ungefär samma nivå som år 1950. År 2019 hade personerna i makteliten i genomsnitt en sammanräknad inkomst på motsvarande 19,9 industriarbetarlöner.

Värt att notera är att 2019 var den genomsnittliga industriarbetarlönen 32 084 kronor i månaden. Inom arbetarkollektivet är detta en jämförelsevis hög lön.

* I rapporten kategoriseras en grupp som makteliten. Här avses sammanlagt 197 positioner i näringslivet, politiken och samhället i övrigt. All inkomst – inte enbart lön studeras.

* Skälet till att just industriarbetarlönen används som jämförelse med makteliten är att denna lön finns redovisad i den offentliga lönestatistiken under hela undersökningsperioden.

* Genomsnittlig lön avser SCBs lönebegrepp månadslön vilket är anställningens sammanlagda grundlön plus rörliga lönetillägg samt förmåner. Övertidsersättning ingår inte. Tjänstgöringsomfattning är uppräknad till heltid.

Läs hela rapporten här

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078