23948sdkhjf

Så kan belastningsskador minskas

Lokalvårdare ingår bland de grupper som anses vara särskilt utsatta för handintensivt arbete. Under fjolåret kom nya regler kring medicinska kontroller vid just handintensivt arbete. Men för att minska antalet belastningsskador behöver fler riskbedömningar komma till stånd.

För att underlätta arbetet med riskbedömningar och medicinska kontroller har forskare i Lund och Uppsala tagit fram en ny guide på uppdrag av branschorganisationen Sveriges företagshälsor, skriver tidningen Arbetsliv.

Forskarna i Lund vill se lagstiftande gränsvärden, baserat på de tekniska mätmetoderna, något de tycker saknas i den lagstiftning som finns i dag. Därför har de tagit fram egna förslag till åtgärdsnivåer, som grundar sig på många års forskning.

– Jag tror en tydlig siffra och lagstiftade gränser är vad som krävs för att komma till rätta med belastningsskadorna på allvar, säger Inger Arvidsson, belastningsergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund, till Arbetsliv.

GÖR EN RISKBEDÖMNING

Ta reda på om det förekommer handintensivt arbete eller ej. Kan göras i samband med skyddsronder, medarbetarsamtal eller arbetsplatsträffar.

Gör en utökad riskbedömning om handintensivt arbete förekommer. I denna ska det bland annat ingå en beräkning av belastningen utifrån en observationsmetod och/eller teknisk mätning, arbetstagarens egen beskrivning samt resultat av tidigare utförda medicinska kontroller.

Återrapportera skriftligt och muntligt till arbetsgivaren.

Källa: Företagshälsans guide för riskbedömning och medicinsk kontroll vid handintensivt arbete.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078