23948sdkhjf

Otillräckligt med korttidspermittering

I en färsk enkät svarar Almega Serviceföretagens medlemmar på hur pandemin påverkat dem.

Almega Serviceföretagens senaste medlemsenkät ger en tydlig fingervisning om dagsläget för städ- och servicebranschen. 

Under mars–augusti har 16 procent av företagen sagt upp fast anställd personal, vissa så många som 300 anställda. En fjärdedel har minskat antalet visstidsanställda och lika stor andel har använt sig av korttidspermittering.

18 procent av företagen har fått minskad omsättning med mer än 30 procent under perioden och nästan hälften har haft en minskad omsättning med mindre än 30 procent. En fjärdedel uppger att omsättningen är oförändrad och drygt en av tio har – faktiskt – upplevt en ökad omsättning. Spridningen är störst inom lokalvård.

– Hur det har gått för företagen beror till stor del på inom vilka branscher de har sina kunder. Är kunderna inom flyg-, restaurang eller hotellbranschen så är det oerhört tufft. Men även privatkunderna har dragit åt svångremmen och minskat ner på hemstädningen, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk kommentator på Almega Serviceföretagen.

Nu efterlyser Almega satsningar inom offentlig sektor för att stötta branschen och minska smittspridningen.

– Genom att satsa på städning och sanering minskar smittspridningen och arbetsmiljön förbättras i skolan, vården och omsorgen. Samtidigt skapas nya jobb i branscher som sysselsätter personer som har svag anknytning till arbetsmarknaden, säger Pernilla Enebrink.

En kraftigt ökad sjukfrånvaro drabbar också företagen, såväl ekonomiskt och logistiskt. Sjukfrånvaron ökade för 60 procent av företagen under pandemin. För 37 procent av företagen ökade frånvaron med upp till 10 procent och för hela 19 procent med upp till 50 procent.

– Företag måste fortsätta få hjälp med sjuklönekostnaderna så länge karensavdraget finns kvar och så länge sjukintyg inte krävs. Allt annat är orimligt, säger Pernilla Enebrink.

Enkäten besvarades av 295 medlemsföretag 28 augusti–6 september.

 

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078