23948sdkhjf

Svensk certifiering för INSTA 800

Nu kan städare, arbetsledare, upphandlare m fl bli certifierade enligt städstandarden INSTA 800, av ett svenskt företag ackrediterat av Swedac. Men man kan troligen inte ställa skall-krav på certifiering i en offentlig upphandling.

Den nordiska standarden för att mäta städkvalitet, INSTA 800, har funnits sedan år 2000 och reviderats flera gånger sedan dess. Den senaste versionen är från 2018 och då lade man till en del 2 om certifiering på företags- och personnivå vid användande av Insta 800.

– Vi är ute hos många kunder och ser ofta att det finns en kunskapsbrist. Därför tycker vi att certifiering innebär en kunskaps- och kompetenshöjning för branschen, säger Martin Älenmark på Visera. Företaget har nyligen blivit ackrediterat av Swedac för att personcertifiera personal inom lokalvård mot städkvalitetsstandarden INSTA 800.

– En personcertifiering skapar tydlighet och gör att standarden kommer till sin fulla rätt. Kunskapsluckor upptäcks och arbetsgivaren kan komplettera medarbetarens kompetensnivå.

Personcertifieringen erbjuds i tre olika kunskapsnivåer – 2, 3 och 4. Nivå 2, är grundläggande och avsedd för städare; nivå 3 är för arbetsledare och nivå 4 för dem som t ex ska jobba med upphandlingar och ställa krav. Priserna går från 1500 kronor (nivå 2) 2495 kronor (nivå 3) till 2995 kronor för nivå 4.

För att bli certifierad gör man ett teoretiskt prov med bildfrågor som tar 1 till 3 timmar, beroende på vilken nivå man vill bli certifierad för. Man ska kunna styrka erfarenhet och/eller utbildning inom INSTA 800 med vidimerade kopior av utbildningsintyg, betyg, diplom, arbetsgivarintyg eller motsvarande.

Enligt Martin Älenmark ställs inga krav på specifika förkunskaper, t ex utbildning i Insta 800 för att kunna bli certifierad.

– Det finns flera leverantörer av utbildningar. Har du ingen utbildning men lång erfarenhet från branschen kan du själv läsa på standarden och sedan göra provet.

Eftersom INSTA 800 är en visuell metod är ett krav som ställs vid certifieringen att man har normal synförmåga (intyg från optiker eller körkort). Företag, utbildare, privatperson – alla kan ansöka om certifiering.

Visera har redan fått beställning på certifiering, bland annat från en region som ska certifiera all städpersonal, ett hundratal personer, men också från privata städbolag.

En certifiering gäller i tre år från certifikatets utfärdande.

Ari Kouvonen är ordförande i SIS tekniska kommitté för Insta 800 och har följt utvecklingen av standarden på nära håll.

Hur har kravet på certifiering kommit till?

– Norge föreslog vid revideringen av SS-627801 (numera SS-INSTA 800) att standarden ska omfattas av certifieringskrav, personcertifiering och företagscertifiering.

Sveriges tekniska kommitté röstade nej till Norges förslag, men eftersom Danmark och Norge röstade ja och Finland lade ner sin röst kom den med i standarden.

Hur kommer certifiering att påverka branschen? Kommer den att underlätta användningen av standarden?

– Certifieringskrav har blivit ett problem vid upphandlingar eftersom våra medlemmar inte kunde beräkna kostnaden för certifiering på grund av att det fanns inte ackrediterade företag som kunde certifiera i Sverige. Det har dock löst sig nu eftersom det finns ett företag i Sverige som har lämnat in en certifieringsordning och blivit godkänd av Swedac.

– Om det kommer att underlätta standardens användning är det för tidigt att uttala om.

Kan certifiering bli ett krav i upphandlingar?

– Det finns redan ett antal upphandlingar där utländska konsulter har hjälpt svenska beställare att ställa krav på certifiering. Det kan inte bli obligatoriskt krav i offentliga upphandlingar, men det har ställts krav på certifiering i upphandlingar.

– Rättsläget är oklart om det kan tillåtas enligt LOU (Lagen om offentliga upphandlingar), men min bedömning är att det är inte tillåtet att ställa skall-krav på certifiering i en LOU-upphandling.

Det är till exempel inte tillåtet att ställa krav på ISO 14001 (miljöledningssystem) i en offentlig upphandling, utan det ska vara tillåtet att ha ett motsvarande eget miljöledningssystem istället.

Faktaruta

Nordisk standard för städkvalitet

SS-INSTA 800 är en nordisk standard som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal – oberoende av vilka städsystem, frekvenser eller metoder som används.

Standarden kan användas i alla typer av byggnader och lokaler och städkvaliteten beskrivs i sex olika kvalitetsnivåer.

Insta är en visuell metod där man efter utförd städning ser vad som finns kvar i form av damm, ytsmuts och fläckar. Olika storlekar på rum ger olika tolerans. I en kulvert t ex, en underjordisk korridor, tolereras mer än i en toalett.

Standarden har tillkommit i samarbete mellan representanter för bl a städföretag, arbetsgivarorganisationer, statliga myndigheter, arbetsmiljöinstitut och fackföreningar i både, Sverige, Norge och Danmark och Finland.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078