23948sdkhjf

Nya siffror om 56+ sjukfrånvaro

AFA Försäkring har kommit med en ny statistikrapport som beskriver sjukfrånvaro och arbetsskador i gruppen 56–64 år. Kvinnliga städare och fönsterputsare ligger högt.

Rapporten 56+ i arbetslivet innehåller information om diagnoser och risk för långvarig sjukfrånvaro för personer som är 56+ och hur deras sjukskrivningsmönster skiljer sig från 26–55 åringarnas.

– I rapporten 56+ i arbetslivet har vi tittat på 670 789 långa sjukfall under perioden 2007–2018 och 127 413 arbetsskador under perioden 2007–2018, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Fler äldre har ont i leder medan yngre toppar med psykiska diagnoser

– Risken för långvarig sjukfrånvaro är högre för sysselsatta i åldern 56–64 år än för gruppen 26–55 år. Den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen för 56–64-åringar är muskuloskeletala sjukdomar, som exempelvis smärta i leder och rygg. Det gäller båda könen och alla sektorer. I de yngre åldersgrupperna är psykiska diagnoser vanligare, säger Anna Weigelt.

– I den privata sektorn har män i åldern 56–64 år en 2,2 gånger högre risk att vara sjukfrånvarande än män i åldern 26–55 år. För kvinnor är motsvarande siffra 1,5, säger Anna Weigelt.

– Inom kommuner och regioner har män som är 56–64 år en 1,9 gånger högre risk att vara sjukfrånvarande än män i åldern 26–55 år. Kvinnor som är 56–64 år har en 1,3 gånger högre risk än kvinnor som är 26–55 år.

Ser man på långa sjukfall för 56+ efter yrke, står kvinnliga städare och fönsterputsare samt försäljare inom handel m m för de flesta sjukfallen.

Rapporten beskriver även risken för arbetsolyckor för dem som är 56+ jämfört med yngre och studerar hur de skador som drabbar 56+ skiljer sig från dem som drabbar yngre arbetskraft. Risken för allvarliga arbetsolycksfall är högre för sysselsatta i åldern 56–64 år än för åldersgruppen 26–55 år.

– Den vanligaste orsaken bakom ett allvarligt olycksfall för åldersgruppen 56–64 år är en fallolycka. Nästan hälften, 45 procent, av olyckorna för kvinnor i åldern 56–64 år är en fallolycka i samma nivå. Motsvarande siffra för män är 24 procent, säger Anna Weigelt.

– Kvinnor i åldern 56–64 år har en 1,8 gånger högre risk att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall än kvinnor i åldern 26–55 år. Motsvarande siffra för män är 1,4.

Även här sticker kvinnliga städare och fönsterputsare ut.

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas med 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt.


56+ i arbetslivet går att ladda ner här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078