23948sdkhjf

ISS etablerar ny bredare finansieringsplattform

ISS koncernen har etablerat en ny finansieringsplattform som uppgesstödja affärsverksamheten på breddad och stärkt bas. Programmet innebäratt ISS överlåtit befintliga och framtida fordringar till det engelskabolaget ISS Collections Limited.

Programmet har startat per den 16 december 2009 och innebär i sak att ISS överlåtit befintliga och framtida fordringar, gentemot merparten av sina kunder, till det engelska bolaget ISS Collections Limited. I övrigt sker inga förändringar av rådande kundförhållanden. ISS kommer även fortsättningsvis att utföra de tjänster och andra förpliktelser som ingår i befintliga avtal. ISS kommer som ombud för ISS Collections hantera alla kontakter och all administration rörande de kundfordringar som överlåtits. Samtliga berörda kunder har tillsänts ytterligare information via brev.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109