23948sdkhjf

Tvåsiffrig tillväxt för Homemaid-gruppen – tapp för hemstäd

Svag utveckling för hemstäd under fjärde kvartal och minskat rörelseresultat för gruppen. Koncernens tillväxt drevs av organisk tillväxt för några bolag samt av Städhuset som anslöt till gruppen i augusti.

Hemservicebolaget redovisar en tillväxt om 14 procent för fjärde kvartalet 2023, oktober till december. Nettoomsättningen uppgick till 125 miljoner kronor (110). Ebitda-resultatet sjönk samtidigt till 10,6 miljoner kronor (15,1) och ebitda-marginalen landade på 8,5 procent (13,7). Rörelseresultatet ebit uppgick till 5,8 miljoner kronor (11,6).

Hemstäd i bolaget Homemaid hade en bra start under kvartalet men tyngdes av en svag utveckling i december och utfallet blev ett tapp om 5 procent. Övriga bolag i gruppen utvecklades väl under kvartalet och Topstäd redovisar en tillväxt om 9,8 procent, Städhuset växte med 2,4 procent medan KS Städ och Fönsterputs tangerade sin omsättning från föregående år.

”Tappet i december var drivet av lägre intäkter på engångsuppdrag medan antalet abonnemangskunder ökade både i december och i kvartalet. Ökningen var driven av både ökad försäljning och minskad churn. Antalet sålda abonnemang i kvartalet ökade med 15 procent och antalet uppsägningar minskade med 22 procent”, skriver Stefan Högkvist i vd-ordet.

Dock ska det nya året inleds väl med tillväxt i samtliga bolag i januari vilket innebar en tillväxt med 3,7 procent för Homemaid medan KS Städ och Fönsterputs växte med 14,4 procent, Städhuset med 3,7 procent och Topstäd med 10,8 procent.

”Enligt tidigare kommunikation fortsatte gruppen att ta kostnader för att utveckla och generera tillväxt trots en svagare marknad. Vi är övertygade om att det är rätt strategi för framtiden trots att vi betalar ett pris i form av en lägre marginal 2023. De två viktigaste satsningarna handlar om kundnöjdhet för att minska churn samt försäljning för att hitta fler kunder med nya metoder. Ett kvitto på att strategin fungerar är att 20 procent av de nya abonnemangen för kvartalet kom in genom nya försäljningsmetoder”, skriver bolaget vidare.

När helåret summeras landar omsättningen på 440 miljoner kronor ( 410), en tillväxt om 7,3 procent. Rörelseresultatet, Ebitda, uppgick till 25,3 miljoner kronor (35,4) för 2023.

”När vi summerar 2023 har vi inte levererat enligt förväntan resultatmässigt samtidigt som det har varit ett framgångsrikt år när det gäller att utveckla Homemaid AB. Vi har lyckats bibehålla omsättningen i en svag marknad och fortsatt ta kostnader för att utveckla bolaget vilket påverkat resultatet negativt kortsiktigt”.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078