23948sdkhjf

Samhall: ”Avtagande tillväxt i affärsverksamheten”

Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet och helåret 2023 men rörelseresultatet för del- och helåret sjönk.

Under året fortsatte Samhall att växa i linje med  strategin, där områden som tvätt och industri har varit i fokus. Det skriver den statliga aktören i bokslutsrapporten.

”Vi ser dock fortsatta utmaningar inom branschlösningar, där konjunkturen och osäkra marknader påverkat affärerna negativt. Bland de nya kundavtalen utmärker sig särskilt uppdraget att tvätta och reparera uniformer åt Försvarsmakten. Det är ett långsiktigt avtal, med start under år 2025, som innebär många bra och utvecklande arbeten i hela landet för Samhall”,uppger bolaget vidare.

I rapporten skriver Samhall att bolaget uppnådde målen för antalet levererade lönetimmar i skyddat arbete, prioriterade rekrytering samt bolagets tre uppdragsmål avseende arbetsmiljö, sysselsättningsgrad och medarbetarengagemang. 

Däremot nådde Samhall inte målen för antalet lönetimmar i utvecklingsuppdraget, LFU, och därtill nåddes inte målet gällande antalet medarbetare som lämnar för nya jobb utanför bolaget.

– Antalet personer som Arbetsförmedlingen anvisat till Samhall inom LFU-uppdraget minskade under 2023. Tillsammans med lågkonjunkturen är det också en anledning till att antalet övergångar minskat. Under 2024 kommer vi ha ett fortsatt högt fokus på att fler medarbetare ska lämna oss för jobb utanför Samhall, säger Sara Revell Ford.

Under året gick 1 166 personer (1 500) över till annan arbetsgivare.

Antalet lönetimmar för anställda i skyddat arbete uppgick till 33,0 (32,84) miljoner timmar och antalet lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 2,8 (2,99) miljoner timmar.

Under fjärde kvartalet uppgick Samhalls omsättning till till 854 miljoner kronor (851) och det statliga bolaget redovisade ett rörelseresultat som sjönk till  -198 miljoner kronor för kvartalet (31).

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 3 355 miljoner kronor januari till december 2023  jämfört med  3 289 miljoner kronor för helåret 2022. Rörelseresultatet sjönk och uppgick till -342 miljoner kronor (182) och periodens resultat uppgick till 72 (1) miljoner kronor. 

”Det negativa resultatet är en följd av avtagande tillväxt i affärsverksamheten tillsammans med ökade uppdragsrelaterade merkostnader i kombination med en oförändrad statlig ersättning. Därtill har nödvändiga kvalitetshöjande insatser, som bland annat förbättrat våra arbetsmiljöer, inneburit ökade kostnader”, skriver bolaget.

– Det finns utmaningar med vår finansieringsmodell och vi välkomnar den utredning av Samhalls uppdrag, verksamhet och förutsättningar som regeringen tillsatt. Samhall spelar en oerhört viktig roll på arbetsmarknaden och vi kommer att fortsätta den utvecklingsresa vi startat med fokus på att skapa utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning i arbete, säger Sara Revell Ford.

Totalt anställdes under året 3 070 (3 613) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till praktik inom arbetsmarknadstjänster var 2 875 (2 825) personer.

Vid utgången av helåret 2023 hade Samhall totalt 24 112 (23 874) anställda varav 1 522 (1 418) var tjänstemän. Utöver anställda hade 1 228 (1 222) personer i praktik inom Arbetsmarknadstjänster.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111