23948sdkhjf

Fem nya upp på EU:s lista över farliga ämnen – förekommer i rengöringsprodukter

Men även i bland annat bläck, toner och lim. Målet är att de särskilt farliga ämnena ska fasas ut.

Fem nya ämnen som bedöms kunna ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljö fördes den 23 januari upp av EU:s kemikaliemyndighet Echa på den så kallade Kandidatförteckningen, vilket är EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Nytillskotten på lista bedöms ha negativa effekter på utvecklingen av foster, vara bioackumulerande och svårnedbrytbara. 

Efter att ämnena plockats upp ställs det omedelbara krav på att företag som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller ämnet då konsumenter och yrkesmässiga användare ska få veta om produkten innehåller ämnet och att företag som levererar varor till yrkesmässiga kunder måste anmäla varorna till en databas hos EU:s kemikaliemyndighet.

Efter att ett ämne placeras på listan kan det i framtiden krävas tillstånd för att få använda det och för att importera, sälja eller överlåta kemiska produkter med ämnet.

De fem ämnena är;

2,4,6-Tri-tert-butylfenol, EG-nummer 211-989-5, CAS-nummer 732-26-3

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, EG-nummer 221-573-5, CAS-nummer 3147-75-9

2-(Dimetylamino)-2-[(4-metylfenyl)metyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butan-1-on, EG-nummer 438-340-0, CAS-nummer 119344-86-4

Bumetrizol, EG-nummer 223-445-4, CAS-nummer 3896-11-5

Oligomeriserings- och alkyleringsreaktionsprodukter av 2-fenylpropen och fenol, listnummer 700-960-7

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078