23948sdkhjf

Nu väntar ny utredning av Samhall

Ny utredning ska bland annat titta på om rätt individer anställs och att meningsfulla och utvecklande arbeten för målgruppen erbjuds. Därtill ska utredningen titta på om statens samlade styrning är ändamålsenlig och om inte föreslå ändringar.

Som tidigare aviserats tillsätter regeringen en ny utredning av Samhall. Detta efter att bland annat Riksrevisionen påtalat brister i verksamheten och att ”affärsmässig utveckling framför utveckling av arbetsförmåga prioriterats”. 

Uppdraget som särskild utredare har gått till  Malin Danielsson, riksdagsledamot för Liberalerna.

– Samhalls verksamhet behöver nå rätt individer och utformas på ett sätt som ger dessa individer bästa möjliga stöd för att Samhall ska fylla ett mervärde, säger Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister i en kommentar.

Utredningen ska bland annat kartlägga Samhalls målgrupp i fråga om storlek och sammansättning och analysera vilka stödbehov som finns. 

Riksrevisionen har tidigare även pekat på att bolagets allt större fokus på lokalvård, en förändring som skett över tid sedan starten, minskat möjligheterna till att anpassa arbetsuppgifter till behov och förutsättningar.

Därför ska också utredningen titta på om Samhall erbjuder meningsfulla jobb för målgruppen och även undersöka om det finns behov av kompletterande insatser, före, vid sidan av eller som en del av anställning hos Samhall. Detta för att öka förutsättningarna för individer att gå vidare till andra arbetsgivare efter anställning hos Samhall. Här ska utredningen titta på om även idéburna aktörer kan bidra. 

Utredningen ska därför även titta på och  analysera de processer hos Arbetsförmedlingen och Samhall som leder fram till urval, anvisning och anställning hos Samhall.

Vidare ska det utredas hur Samhall använder den statliga merkostnadsersättningen och även överväga för- och nackdelar med en mer individbaserad ersättningsmodell. Det framkom också att transparensen behöver öka.

Detta då kritik kommit från näringslivet, bland annat från städbranschen, och Konkurrensverket om att Samhall har möjlighet att priskonkurrera och i viss mån dumpat priserna med hjälp av statliga bidrag.

Om det finns behov ska förslag lämnas om förändringar av statens samlade styrning av verksamheten.

Utredningen ska redovisas senast den 24 mars 2025.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.268