23948sdkhjf

Här är finalisterna i Clean Bright Awards 2023

Rent kan stolt presentera 15 finalister i Clean Bright Awards 23 i fem kategorier; Årets Miljöföretag, Årets Medarbetare, Årets Ledare, Årets Branschföretag och Årets Städare. 

Vinnarna presenteras under mässan Clean & Facility på Elmia i Jönköping den 18 oktober.

I år är Tana-Chemie, Vileda Professional och Göteborgs stad avdelningen service äldre samt vård- och omsorg Årets nominerade till Årets Miljöföretag.

Utmärkelsen Årets Miljöföretag tilldelas ett företag eller verksamhet som på ett föredömligt, inspirerande och aktivt sätt bidrar till att branschen i stort utvecklas hållbart. Företaget eller verksamheten ska själva tydligt integrera hållbarhetsfrågor, som social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, i sin affärsstrategi och ta långsiktigt ansvar för den egna påverkan i branschen, samhället och ekosystemet. Det är avgörande att företaget eller verksamheten lever som de lär för sin egen del men också för sina kunder och sina medarbetare.

Årets Medarbetare ska vara en person som utmärkt sig genom exceptionell service till kunder och som stöttar, lyssnar och hjälper sina kollegor. Medarbetaren bidrar både till bra stämning på arbetsplatsen och till företagets utveckling.

I kategorin Årets Medarbetare är Joakim Sjöstedt, nationell säljare hos Miab, Anica Zivotic, lokalvårdslöpare vid förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad och Patrycja Emilianowicz, samordnare, Äldre samt vård och omsorg vid Göteborgs stad finalister.

I år är tre finalister utsedda i kategorin Årets Ledare. Samtliga utmärker sig för lyhört ledarskap som får individer och team att prestera mer än vad de själva förväntat sig. Ett gott ledarskap skapar trygghet och får gruppmedlemmarna att må bra och växa. Årets Ledare ska vara en inspiratör i sitt ledarskap och en förebild för sina kollegor som är  trygg, tydlig och tillgänglig har ett arbetssätt som skapar en positiv och hälsosam arbetsmiljö.

Nominerade i kategorin Årets ledare är Nino Gazashvili, platsansvarig, Asteri Facility Services, Christina Nilsson, vd, Meritum och Samira Shamon Melin, arbetsledare, Förskoleförvaltningen / Intern service, Göteborgs stad finalister.

Nominerade i kategorin Årets Branschföretag är Meritum i Sverige, Miab och NRSE.

Årets branschföretag är ett städföretag eller ett företag som är leverantör till branschen. Företaget ska präglas av en lyhördhet mot både kunden och sina medarbetare med fokus på att motivera, engagera och utveckla sin personal, sina tjänster och produkter. Vinnarföretaget ska symbolisera den utveckling och framtidstro som branschen behöver samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.

I kategorien Årets Städare är Buntaem Kaisornwong, städare, Göteborgs stad, Suada Ajanovic, städare, Asteri Facility Solutions och Laila El Amrani, städare, Förskoleförvaltningen/ Intern service Nordost, Göteborgs stad finalister.

Utmärkelsen tilldelas en städare är flexibel, tar egna initiativ och som snabbt kan lösa problem med allt från smittspridning till golvvård. Årets städare är en person som har kunskap om olika rengöringstekniker, hur man hanterar städmaskiner samt om olika material och rengöringsprodukter. Dessutom ska städaren ha kunskap om bra arbetsteknik för att undvika belastningsskador.

Juryns motiveringar och alla finalisterna finns här Mer om branschmässan Clean & Facility som äger rum på Elmia-mässan den 18 till 19 oktober hittar ni här.

Här är Årets Finalister i Clean Bright Awards 2023.

ÅRETS MILJÖFÖRETAG

Tana-Chemie

Tana-Chemie står för en konsekvent cirkulär ekonomi längs hela värdekedjan; från råvara till förpackning. Kretsloppstanken innefattar allt från återvinningsbara förpackningar, tillvaratagande av plast från avfallsinsamlingar, utnyttjande av förnybar energi och återanvändning av vatten från driftprocesser samt minskad vattenförbrukning totalt. För sitt arbete har Tana-Chemie prisats vid en rad tillfällen och fick 2022 återigen Ecovadis Platinum- certifieringen och utsågs till ett av de mest hållbara företagen i världen.

Vileda Professional

Hos Vileda blir andras avfall till eget råmaterial och aktören återvinner plast till hinkar, boxar och mikrofiberdukar. Andelen återvunnet i sortimentet uppgick i fjol till 39 procent och aktören marscherar nu starkt mot målet att all plast ska till minst 50 procent vara av återvunnet material år 2025. Bolaget är även med och investerar i såväl eget som externt behov av grön el och på många av aktörens fabriker finns solpaneler, inte minst i Norden där fabriken i Salo i stort är helt självförsörjande på grön el. Som del i ett globalt familjeägt företag med höga krav på kvalitet och hållbarhet ser Vileda fram emot att matcha väl även med Svanen 3.0:s nya strikta regler.

Göteborgs stad, avdelningen service, Äldre samt vård- och omsorg

Under devisen från mopp till knopp arbetar avdelningen i Göteborgs Stad miljömedvetet i hela processen från inköp hos väl valda leverantörer till yrkeskompetens. Kommunens 250 medarbetare utför lokalvård på fler än 500 adresser och på över 375 000 kvadratmeter i veckan. Genom att ersätta kemikalier med alternativa städmetoder, lära sig dosera rätt, minska plastanvändningen, effektiviserade och förbättrade städprocesser, avfallshantering och ett gott uppföljningsarbete är avdelningen en god förebild i kommunen men också för andra kommuner, regioner, kunder och medborgare.

ÅRETS MEDARBETARE

Joakim Sjöstedt

Joakim Sjöstedt, nationell säljare hos Miab, nomineras för att ha levererat enastående service till företagets kunder och skapat hög kvalitet på leveransen. Hans professionalism,engagemang, expertis och arbete med skapa skräddarsydda lösningar gör honom till en pålitlig och respekterad kontakt för kunderna och hans arbete har bidragit till företagets lönsamhetsmål och utveckling. Internt är han en uppskattad, stöttande och motiverande medarbetare som med energi och entusiasm bidrar till en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Anica Zivotic

Anica Zivotic, lokalvårdslöpare vid förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad, nomineras för sin höga servicekänsla, flexibilitet och goda kvalitet på leverans. Hon har förstått att i arbetet som lokalvårdare finns det nyckeltal att förhålla sig till och genom att prioritera rätt uppnår hon alltid god måluppfyllelse. Hon ställer alltid upp där det behövs en extra hand och visar alltid stor respekt och hänsyn i sin yrkesroll och i mötet med föräldrar, medarbetare, kunder eller kollegor. Anica Zivotic bidrar till en god stämning på arbetsplatsen, bjuder på sig själv och ser till att alla har roligt på jobbet.

Patrycja Emilianowicz

Patrycja Emilianowicz, lokalvårdare inom Äldre samt vård och omsorg vid Göteborgs stad, nomineras för driv, kunskap, motivation och förmåga att leda andra i en positiv riktning, något som smittar av sig i hela enheten och lyfter kvaliteten på lokalvården till en helt ny nivå. Patrycja Emilianowicz har ett otroligt helhetsperspektiv och lämnar inget område oberört. Hon är därför en naturlig och självklar resurs vid bland annat introduktion av nya medarbetare, utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för arbetsgrupperna. Patrycja Emilianowicz är ett framtida chefsämne vars arbetsglädje motiverar andra medarbetare till att bli bättre och trivas jobbet.

ÅRETS BRANSCHFÖRETAG

Meritum i Sverige

Med låg personalomsättning och en sjukfrånvaro på under 1 procent är Meritum i Sverige en värdig finalist till titeln Årets Branschföretag. Ekonomin är stabil sedan många år och bolaget uppvisar en självfinansierade tillväxt. Genom en mycket ambitiös integrations- och utbildningspolicy lyckas Meritum bibehålla en trofast personalstyrka. Miljö- och hållbarhetstänket genomsyrar hela verksamheten och företaget har bland annat investerat stort i egen solcellspark, elbilar och elcyklar.

Miab

Genom att prioritera kompetensutveckling och hantverket städ har Miab säkerställt att alla medarbetare får tillgång till relevant och högkvalitativ utbildning via den egna plattformen Miab Learning. Därtill har aktören säkerställt ställningen som en attraktiv arbetsgivare genom konkurrenskraftiga förmåner, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Förmågan att locka till sig talangfulla individer har också lett erkännande som ett av Sveriges 100 karriärsföretag 2023 något som i sin tur genererar stor nytta till kunderna. I hållbarhetsarbetet ligger fokus på miljövänliga städmetoder, användning av ekologiska produkter och effektiv resurshantering.

NRSE

Lyhördhet mot kund och medarbetare och fokus på att utveckla nya tjänster och vara transparent mot marknaden har lett till en god omsättningstillväxt med gott resultat. En av bolagets mest viktiga KPI:er är en låg personalomsättning, något bolaget åstadkommit bland annat genom att satsa på utbildning, genom att fånga upp talanger och tillvarata kompetens och alltid internrekrytera i första hand. En tidig Svanenmärkningen gav bolaget grund och struktur för att bygga ett hållbart företag, något som NRSE ständigt utvecklar bland annat genom elektrifiering av hela fordonsflottan, hållbara städtjänster och klimatkompensering. NRSE har positionerat som ett modernt alternativ för arbetsplatser vilket lett till en naturlig matchning med likasinnade företag som kräver flexibilitet bortom långa avtalstider.

ÅRETS LEDARE

Nino Gazashvili

Nino Gazashvili, platsansvarig hos Asteri Facility Services, har sedan sin första dag i bolaget 2014 visat enorm lojalitet och har en fantastisk detaljkontroll av sin verksamhet och dess nyckeltal vilket skapar trovärdighet i hela teamets resultat med hög kundnöjdhet som följd. Hon har i dag ett 30-tal kollegor som hon skapar en enorm trygghet för och medarbetarna påtalar gång på gång hennes ödmjukhet och kunskap till branschen.

Christina Nilsson

Christina Nilsson, vd Meritum, har genom åren lotsat ett stort antal ”förstajobbare” till stabil anställning. Ett arbete som är ett gott exempel på integration som fungerar på riktigt och är där personalen har stor möjlighet att påverkan sin arbetsmiljö. Personalpolitiken talar sitt tydliga språk i oerhört låg personalomsättning och i princip obefintlig sjukfrånvaro. Hennes ledarskap har genererat ett stabilt, lönsamt, efterfrågat och uppskattat företag. Christina Nilsson är en av få chefer som kan kallas ledare.

Samira Shamon Melin

Samira Shamon Melin, arbetsledare för 75 lokalvårdare i Angered, Lövgärdet, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Bergum, leder medarbetarna med tydlighet, vänlighet och med inspiration. Hon har ett tålamod utöver det förväntade och får alla medarbetare att nå sitt bästa jag i alla lägen och hon besitter också förmågan att backa och låta kollegorna visa vad de går för. Samira Shamon Melin driver och stöder de kompetensutvecklande arbetet med ergonomi, arbetsmiljö och nya städredskap och hennes ledarskap är byggt på samverkan och hennes medarbetare upplever en stor trygghet i hennes närvaro.

ÅRETS STÄDARE

Buntaem Kaisornwong

Buntaem Kaisornwong har stor yrkesstolthet och tar en självklar plats på den förskola i Göteborg som hon arbetar på. Då verksamheten in i det längsta ska vara giftfri och där minimerandet av smittspridning är a och o kommer Buntaems stora hygienkunskap väl till pass. Hon har god teknisk kunskap och underhåller och sköter maskinerna väl och därtill planerar hon systematiskt uppgifter under året till exempel den periodiska golvvården. Hon är mycket uppskattad av alla omkring henne och ser alltid till barnens bästa.

Suada Ajanovic

Suada Ajanovic, Asteri Facility Solutions, levererar alltid högsta kvalitet; det är alltid rent och snyggt vid kvalitetsrapportering och ordning och reda i städförråd och maskiner. Hennes skarpa öga och långa bakgrund i städbranschen har resulterat i utvecklade, nya och förfinade städmetoder och arbetsbeskrivningar, något som uppskattats mycket av kunderna. Med skarpt öga och mjuka sätt att lära ut har även bidragit till att praktikanter från Arbetsförmedlingen och individer som stått långt ifrån arbetsmarknaden känt ett stort engagemang och driv att lära sig yrket; något som ofta lett anställningar efter praktikperioder gått ut.

Laila El Amrani

Laila El Amrani sköter med stor finess och hög kompetens lokalvården på en förskola i Hammarkullen. Hon är fenomenal när det gäller allt från att städa med torra och fuktiga metoder till golvvård, storstädning och skötsel och underhåll av teknisk utrustning. Därtill är hon kunnig i att arbeta ergonomiskt så att kroppen håller länge trots stress och tidspress.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.219