23948sdkhjf

Konkurrensverket kritiserar Samhall: ”Tillämpat en prissättning som i genomsnitt tydligt understiger marknadspris”

Konkurrensverket konstaterar att Samhall enligt preliminärt resultat sysslat med tydlig underprissättning gällande städning i ett stort antal livsmedelsbutiker. Dock gör rådande regelverk det inte ändamålsenligt för Konkurrensverket att ingripa mot en statlig aktör och avslutar därför ärendet.

Det var i oktober 2021 som Konkurrensverket efter återkommande klagomål och anmälningar ånyo och för tredje gången  inledde granskning av hur Samhall prissatt sina städuppdrag i ett antal livsmedelsbutiker.

Det inkomna klagomålet baserades på en kartläggning som visade att Samhalls prissättning för städtjänster låg långt under rådande marknadspriser.

Med stöd i utredningen, som omfattar ramavtal med tre rikstäckande livsmedelskedjor för städuppdrag i sammanlagt omkring 2 000 livsmedelsbutiker, kan Konkurrensverket enligt en preliminär analys konstatera att Samhall tillämpat en prissättning som i genomsnitt tydligt understiger marknadspris.

Konkurrensverket har även analyserat Samhalls fakturering för 18 enskilda livsmedelsbutiker och funnit indikationer på en tydlig underprissättning för åtminstone 16 av de livsmedelsbutiker som ingått i analysen.

Även om Konkurrensverket nu riktar kritik mot Samhall så avslutas ärendet och någon sanktionsavgift eller verksamhetsförbud väntar inte för aktören då KOS-reglerna, konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, endast omfattar kommun och region och inte en statlig aktör.

Konkurrensverket bedömer det inte heller ändamålsenligt att i detta fall ingripa mot Samhalls då det handlar om redan ingångna avtal.

– Jämfört med konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerade ställning har Konkurrensverket med nuvarande regler få möjligheter att ingripa mot offentlig säljverksamhet som begränsar konkurrensen, säger Rikard Jermsten, Konkurrensverkets generaldirektör i en kommentar.

Konkurrensverket meddelar dock att Samhalls prissättning vid förnyade och kommande städkontrakt kan komma att följas upp.

– Det är nu av största vikt att Samhall vidtar kraftfulla åtgärder för att motverka en prissättning som begränsar konkurrensen, säger Rikard Jermsten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109