Rent https://www.cleannet.se Dom senaste artiklarna med branschnyheter. sv Bildar bolag för tvätt och underhåll av solceller https://www.cleannet.se/article/view/1094037/bildar_bolag_for_tvatt_och_underhall_av_solceller?ref=rss Ska specialisera sig på underhåll och rengöring av tak och solcellsanläggningar. Thu, 18 Apr 2024 16:45:37 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1094037 Bravida tillstår medveten överfakturering: ”Beklagligt att vi inte har upptäckt detta tidigare” https://www.cleannet.se/article/view/1094036/bravida_tillstar_medveten_overfakturering_beklagligt_att_vi_inte_har_upptackt_detta_tidigare?ref=rss Ska ha skett på en avdelning enligt aktören. Region Skåne fick tips i form av en ljudfil från visselblåsare i höstas. Thu, 18 Apr 2024 16:30:59 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1094036 Hemfrid om förvärvet: ”Utbud och geografiska täckning kompletterar varandra mycket väl” https://www.cleannet.se/article/view/1093867/hemfrid_om_forvarvet_utbud_och_geografiska_tackning_kompletterar_varandra_mycket_val?ref=rss Hemservicejätten växer genom ytterligare förvärv. Thu, 18 Apr 2024 10:05:40 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093867 Kommunal: ”Avtalet är ett tydligt steg i rätt riktning” https://www.cleannet.se/article/view/1093812/kommunal_avtalet_ar_ett_tydligt_steg_i_ratt_riktning?ref=rss På onsdagskvällen kom budet att Kommunal väljer att lägga ned den planerade storstrejken efter ett ja till medlarnas bud och därmed ett nytt avtal med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Kommunal varslade om strejk 8 april efter att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal misslyckats Thu, 18 Apr 2024 08:38:57 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093812 CWS förlänger cykeltest med logistikbolaget https://www.cleannet.se/article/view/1093744/cws_forlanger_cykeltest_med_logistikbolaget?ref=rss Hygienlösningsföretaget har hittat nya vägar till snabba leveranser. Wed, 17 Apr 2024 15:40:09 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093744 Hoppas på ökad användning av miljömärkta kemikalier i upphandling https://www.cleannet.se/article/view/1093731/hoppas_pa_okad_anvandning_av_miljomarkta_kemikalier_i_upphandling?ref=rss Nytt kriterium som kan användas i samband med upphandling av städtjänster då leverantören ska tillhandahålla städkemikalier i leveransen. Wed, 17 Apr 2024 14:53:30 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093731 Ny vd på Antirio Group https://www.cleannet.se/article/view/1093709/ny_vd_pa_antirio_group?ref=rss Levererar systemstöd till myndigheter, kommuner, företag och organisationer. Wed, 17 Apr 2024 14:16:53 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093709 Ytterligare hemservicebolag köps upp av Hemfrid https://www.cleannet.se/article/view/1093525/ytterligare_hemservicebolag_kops_upp_av_hemfrid?ref=rss Har verksamhet på ett tiotal orter i Sverige. Wed, 17 Apr 2024 08:19:38 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093525 Så ska Carepa växa nationellt: ”Slår de flesta med bredden” https://www.cleannet.se/article/view/1093322/sa_ska_carepa_vaxa_nationellt_slar_de_flesta_med_bredden?ref=rss Grossisten har satt målet om att nå en halv miljard i omsättning 2025 och ökar nu successivt takten och närvaron i storstadsregionerna. Förvärvade Kifab i höstas. Tue, 16 Apr 2024 09:59:50 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093322 Kommun överväger överlåta lokalvård i privat regi https://www.cleannet.se/article/view/1093291/kommun_overvager_overlata_lokalvard_i_privat_regi?ref=rss Kan privatisera lokalvården i skolorna för att spara pengar men beslut skjuts fram. Totalt har kommunens lokalvårdsenhet 49 anställda. Tue, 16 Apr 2024 09:13:34 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093291 Coor förlänger 20-årigt samarbete – Caverion tar över fastighetsdrift https://www.cleannet.se/article/view/1093261/coor_forlanger_20arigt_samarbete_caverion_tar_over_fastighetsdrift?ref=rss Fortsätter leverera och utveckla IFM-tjänster åt Saab. Fastighetsdriften ska dock fortsatt skötas av Caverion medan Coors leverans i huvudsak är soft facility-tjänster. Tue, 16 Apr 2024 08:24:04 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093261 Här städar kommunchef och kommunalråd kontoren https://www.cleannet.se/article/view/1093196/har_stadar_kommunchef_och_kommunalrad_kontoren?ref=rss Efter besparingar i kommunen sköter en lokalvårdare numera endast allmänna ytor och toaletter. Mon, 15 Apr 2024 16:03:54 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1093196 Så gör bostadsbolag för att undvika vattenläckage från kylskåp https://www.cleannet.se/article/view/1092964/sa_gor_bostadsbolag_for_att_undvika_vattenlackage_fran_kylskap?ref=rss Uppsalahem har inlett pilotprojekt för att förebygga risken för vattenläckage från kylskåp och har installerat så kallade smarta droppmattor under kylskåpen i 99 lägenheter. Projektet är ett samarbete med bostadsbolagets förvaltning, it-avdelningen, mattans utvecklare Elementric och Sensative som va Mon, 15 Apr 2024 08:31:48 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1092964 Addici tillsätter chef inom säkerhetsteknik https://www.cleannet.se/article/view/1092679/addici_tillsatter_chef_inom_sakerhetsteknik?ref=rss Ska leda ett team av 40 säkerhetsexperter. Fri, 12 Apr 2024 08:52:27 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1092679 Fortsatt efterfrågan på hemstäd: ”Hjälper hushållen att få vardagen att gå ihop” https://www.cleannet.se/article/view/1092613/fortsatt_efterfragan_pa_hemstad_hjalper_hushallen_att_fa_vardagen_att_ga_ihop?ref=rss Marginell minskning under årets tre första månader, visar Rutindikatorn från Almega Hemserviceföretagen. Thu, 11 Apr 2024 15:22:26 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1092613 Umeå kommun satsar stort på robotar: ”Nödvändigt att utveckla nya arbetssätt” https://www.cleannet.se/article/view/1092411/umea_kommun_satsar_stort_pa_robotar_nodvandigt_att_utveckla_nya_arbetssatt?ref=rss För Umeå kommuns städ-och verksamhetsservice är robotsatsningen högaktuell och nu jobbar snart nära tio robotar inom städservice. Inför kommande år ökar kommunen takten i robotiseringen ytterligare. Thu, 11 Apr 2024 09:32:09 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1092411 Tidigare städföretagare får näringsförbud förlängt https://www.cleannet.se/article/view/1092402/tidigare_stadforetagare_far_naringsforbud_forlangt?ref=rss I början av juli 2020 dömdes en kvinna i Kungsbacka kommun till näringsförbud i tre år, en dom som fastställdes i hovrätten ett år senare. Då dömdes hon även till fängelse i ett år för grovt bokföringsbrott. Thu, 11 Apr 2024 09:20:36 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1092402 Instalcos vd till Reledo https://www.cleannet.se/article/view/1092268/instalcos_vd_till_reledo?ref=rss Installationsbolagets vd tar plats i styrelsen. Wed, 10 Apr 2024 14:47:50 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1092268 Securitas förlänger med bostadsbolag https://www.cleannet.se/article/view/1092160/securitas_forlanger_med_bostadsbolag?ref=rss Securitas Sverige har ingått nytt avtal och därmed förlängt samarbetet med Eslövs Bostads gällande parkeringsförvaltning och mobilitetstjänster för cirka 1 400 parkeringsplatser. Leveransen av produkter och tjänster innebär att aktören tar ett helhetsgrepp kring kontraktshantering, uthyrning, köhant Wed, 10 Apr 2024 10:35:07 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1092160 Hit flyttar Coor ett av regionkontoren https://www.cleannet.se/article/view/1092147/hit_flyttar_coor_ett_av_regionkontoren?ref=rss Coor öppnar nytt regionkontor i norska Stavanger. Wed, 10 Apr 2024 10:19:11 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1092147 Så ska avvikelser lättare hanteras i regionerna https://www.cleannet.se/article/view/1092145/sa_ska_avvikelser_lattare_hanteras_i_regionerna?ref=rss Den 1 april lanserade ledningsnätverket för regionernas upphandling, ett nätverk som som utgörs av regionernas upphandlingschefer samt jurist och upphandlingsexperter från SKR, ”regionernas gemensamma eskaleringstrappa”. Wed, 10 Apr 2024 10:16:44 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1092145 Storförvärv för Ocab Sydost https://www.cleannet.se/article/view/1091911/storforvarv_for_ocab_sydost?ref=rss Köper helhetsleverantör inom skadeservice. Tue, 09 Apr 2024 11:38:24 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1091911 Bravida tillsätter utredning https://www.cleannet.se/article/view/1091890/bravida_tillsatter_utredning?ref=rss Den 4 april hävde Region Skåne ramavtal med Bravida Sverige då regionen menar att bolaget överfakturerat för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Med anledning av det tillsätter Bravida en utredning under ledning av bolagets chefsjurist Fredrik Jonsson där bolagets interna processer och Tue, 09 Apr 2024 11:13:48 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1091890 Ska utveckla Primärs lokalvård ytterligare https://www.cleannet.se/article/view/1091806/ska_utveckla_primars_lokalvard_ytterligare?ref=rss FM-bolaget har inrättat ny tjänst för att ytterligare utveckla bolagets spetsområde lokalvård. Tue, 09 Apr 2024 09:37:09 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1091806 Orbotech gör ytterligare förvärv – blir ny delägare i serviceföretag https://www.cleannet.se/article/view/1091763/orbotech_gor_ytterligare_forvarv_blir_ny_delagare_i_serviceforetag?ref=rss Blir en del av Orbotech Group men fortsätter under samma namn som tidigare. Tue, 09 Apr 2024 08:42:10 +0200 https://www.cleannet.se/article/view/1091763