23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Allt du behöver veta om trädbeskärning

Trädbeskärning är något som vid den första anblicken kan verka enkelt, men det är i själva verket ett hantverk som involverar både konst och kunskap.

Det pratas mycket om den perfekta tidpunkten att göra beskärningen, det som oftas nämns är JAS-perioden - dvs juli, augusti och september - men de flesta arter kan utan problem beskäras längre fram under hösten eller tidig vår. 

Det man skall undvika är att beskära under själva lövsprickningen, men det går att göra undantag när det endast handlar om döda eller torra grenar. Enkelt uttryckt så när det handlar om trädbeskärning är det korrekta utförandet viktigare än tidpunkten, och därför bör man alltid överväga att anlita ett proffs innan man själv tar fram sekatören eller sågen.

Varför är det så viktigt att beskära träd?

När man beskär ett träd på rätt sätt är resultatet inte bara ett vackert träd, men även ett som är livskraftigt, friskt och säkert.

 • Att avlasta och balansera trädkronor är den viktigaste anledningen när det kommer till att beskära träd. Du vill minska risken för att grenar ska gå av och säkerhetsrisken det innebär. 
 • Förbättra kronans uppbyggnad beroende på vilken funktion trädet ska ha. Detta görs framförallt i förebyggande syfte genom små ingrepp över tid, för att trädet på så vis alltid ska behålla en optimal struktur.
 • Fördelarna med träd i närheten av bebyggelse är många, men vi måste vara noga med att hålla dem borta från ledningar, belysning och husväggar. Även för en säker framkomlighet i trafiken är det grundläggande att träden inte skymmer sikten eller att sjuka eller döda grenar inte faller ner.
 • För att behålla trädets naturliga form och därmed vara ett vackert inslag i omgivningen. Vid felaktig eller bristfällig beskärning är det lätt att träden genom oönskad tillväxt skymmer utsikt eller siktlinjer.
 • Förbättra ljusinsläppet. Täta kronor kan hindra ljuset från att komma in i våra hem, vår trädgård eller i en park.
 • För att främja tillväxten. Om du har ett träd som visar tecken på dålig skottillväxt kan den i många fall förbättras genom noggrann och försiktig beskärning.

Vad ska man tänka på vid trädbeskärning?

Kom ihåg att vara snäll med dina träd - beskär dem lätt och rätt är huvudregeln. 

 1. Ta bort döda och torra grenar.
 2. Ta bort grenar som korsar varandra eller går snett.
 3. Ta bort enstaka grenar om kronan är för tät, men klipp försiktigt för att inte orsaka ditt träd onödig stress. Om det handlar om ett vuxet träd ska du inte ta bort mer än max 10% av kronans volym, medan det för ett ungt träd kan uppgå till max 25%.
 4. Korta av en tunnare gren i en grenklyka, och kapa aldrig tjockare grenar än ett finger rakt av.
 5. Om du tidigare har varit alltför ivrig vid beskärningen av ett träd kommer det att skjuta massvis av nya skott. Du måste motstå frestelsen att klippa ner alla de nya skotten på en gång, det kommer bara att förvärra situationen. Klipp istället max två tredjedelar och spara resten till kommande år. Var beredd på att det kan ta ett par år innan trädet återigen är i balans.

Det finns flera olika typer av beskärning, och det är alltid bästa att konsultera en fackman för att fastställa vilken metod som lämpar sig bäst för just ditt träd. Kronrensning - innebär att man tar bort döda, döende eller sjuka grenar i trädets krona. Det kan även handla om grenar med svaga fästen eller dålig livskraft.

Kronglesning - här handlar det om en selektiv borttagning av grenar för att göra trädets krona mindre tät, för att lättare släppa igenom luft och ljus. Trädet behåller sin naturliga form, och kronans struktur förbättras.  Kronhöjning - detta är ett vanligt ingrepp när trädet står i närheten av exempelvis en byggnad eller trottoar. Man tar bort de lägre sittande grenarna för att öka säkerheten. Uppbyggnadsbeskärning - görs på unga träd för att främja en hälsosam utveckling av kronans struktur. 

När ska man beskära lövträd?

Förr brukade man alltid säga att tidig vår var den bästa tidpunkten för beskärning, men det var oftast för att trädgårdsmästarna hade mycket ledig tid just då. Fruktträd som t ex äpple och päron blir gärna beskärda på förvåren, dock ska du aldrig göra det medan temperaturen ligger under 10 grader.

Den klassiska tidpunkten för att beskära träd är den så kallade JAS-beskärningen, som står för Juli, Augusti och September. Sensommaren är i de flesta fall en bra tid för beskärning i och med att trädets sav inte flödar lika omfattande som under våren men tillväxten fortfarande pågår och trädet därmed lättare kan läka såren efter beskärningen innan röta uppstår. 

Nu är de flesta överens om att man kan beskära träd under större delen av året, dock ska man helst undvika när det är som allra kallast. Så länge snitten är små och beskärningsnivån liten har själva tidpunkten ingen större betydelse. Forskningen har inte lyckats ge något entydigt svar på vad som är idealet, eftersom det beror på vilken trädart det handlar om, syftet med beskärningen, trädets vitalitet och många andra faktorer. Fråga gärna en expert som kan se till att förutsättningarna blir optimala. 

Bör man beskära träd på egen hand?

Det beror alldeles på. Om det är några fruktträd på din gård du funderar på att beskära kan det vara ett alternativ att göra det själv. Du bör dock alltid informera dig om det bästa sättet att gå till väga så att du får det önskade resultatet. Ifall det däremot är stora träd det handlar om bör du absolut anlita en fackman av flera anledningar:

Av säkerhetsskäl. När det handlar om att arbeta på en högre höjd bör den korrekta säkerhetsutrustningen användas för att undvika onödiga olyckor, såväl som när motordrivna verktyg är nödvändiga. Det är oerhört lätt att tappa balansen för ett ögonblick, och om du är många meter över marken eller med en motorsåg i handen kan det leda till allvarliga personskador.

För trädets bästa. Det finns flera olika sätt att beskära ett träd, och en fackman är den som bäst kan avgöra hur man bäst går tillväga för att trädet ska växa sig friskt och starkt samtidigt som det ska anpassa sig efter omgivningen. 

För omgivningen. En korrekt utveckling av trädets krona är grundläggande både för utseendets skull och framtida säkerhet. Om man redan från början beskär det på ett lämpligt sätt kan man förebygga framtida problem på bästa sätt, utan att utsätta trädet för stress. När ett stort träd ska beskäras är säkerhet för förbipasserande en enormt viktig pusselbit, området bör spärras av så att inte tjocka och tunga grenar faller ner och orsakar personskador eller skador på fordon eller föremål. 

Fördelarna med ett professionellt arbetslag är att de ger alla de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt, men ett extra plus är att de har lämpliga försäkringar ifall olyckan trots allt skulle vara framme.

Om man inte beskär träden på rätt sätt kan man orsaka bestående skador, och i värsta fall till och med förkorta trädets livslängd.

Parkkompaniet är ett utmärkt exempel på firmor som lämpar sig för denna typ av uppdrag. Det är ett företag med kontor i Boden, Luleå och Piteå, som specialiserar sig på att förvalta fastigheter och parker i dessa områden med omnejd, samt skötsel och markanläggning för privatpersoner. Deras professionella team är utbildat för att på bästa sätt kunna erbjuda såväl vinter- som sommarskötsel för alla typer av trädgårdar och tomter.

Glöm inte att kolla upp om du är berättigad att använda RUT- eller ROT-avdrag, på www.skatteverket.se har du mer information angående detta.

De bästa tipsen för att få friska och starka fruktträd

Motiven för att man definitivt bör beskära sina fruktträd är att ge dem bättre form, kraftigare stam, starkare grenar och en större produktion av frukt. De mår mycket bättre av en lätt beskärning varje år än ett rejält klipp var femte år. 

Använd alltid lämpliga verktyg för beskärningen, och se till att de är ordentligt vassa för att du ska få rena snitt. När det kommer till stora grenar behöver du en såg med små, vassa tänder som ger en slät snittyta.

Alla fruktträd bör inte beskäras på samma sätt. Äppel- och päronträd tål en betydligt kraftigare behandling än exempelvis plommon-, persiko-  eller körsbärsträd som bara bör gallras försiktigt.

Stenfruktsträd bör beskäras efter skörd, dvs på höstkanten. Vänta helst inte längre än till september för att inte riskera problem med frostbildning. Dessutom är hösten en väldigt fuktig årstid som kan orsaka svamp eller röta hos träden, så det gäller att ta det försiktigt och inte vara för ivrig med sekatören.

Se upp med vattenskott. Raka vattenskott som skjuter upp från stammen eller grenar är ett tecken på att tidigare beskärning har inneburit mycket stress för trädet. Klipp inte bort alla med en gång, utan vänta med ungefär en tredjedel till nästa år.

Om du har en större fruktodling med inriktning på försäljning är det värt att anlita en expert för att genomföra beskärningen, för att på så vis försäkra dig om att inte klippa av för många fruktbärande grenar.

Tecken på att ett träd inte mår bra

Ibland är det lätt att bli osäker huruvida förändringar vi har observerat hos ett träd är normala eller om ett problem har uppstått. Här får du en liten checklista på varningstecken som innebär att det kan vara en bra idé att anlita en fackman för att garantera säkerheten.

 • Har trädet stora, döda grenar, eller grenar som är löst hängande?
 • Finns det svampar vid trädstammens bas, eller delar som verkar ruttna?
 • Ser du några sprickor i stammen eller vid grenfästena? Kanske det till och med har fallit några grenar från trädet?
 • Har några närliggande träd dött eller vält?
 • Har trädet genomgått några plötsliga förändringar? Kanske stammen har börjar luta märkbart eller att bladen ändrat färg eller storlek fel tid på säsongen?
 • Har det närliggande området runt träden nyligen förändrats? Ifall byggnationer har ägt rum, en gräsmatta har anlagts eller diken har grävts ut är det möjligt att trädets rötter kan ha tagit skada.

Sänd till en kollega

0.016