23948sdkhjf

Krönika: Konsten att vinna i domstol

Brick Advokaters Mathilde Ramel om hur domstolen tänker i tvistefrågor och hur du gör för att vinna.

Att en tvist uppstår beror ofta på att parterna har olika uppfattning om ett visst förhållande och hur det ska bedömas. Det kan till exempel vara att parterna är oense om ett arbete har utförts korrekt, vem som egentligen bär skulden för att ett tak läcker eller om dethar avtalatsom tilläggstjänster eller inte. Majoriteten av dessa tvister löser sig utanför domstol. Om parterna inte själva kan hitta en lösning kan de vända sig till domstol.

Hur tänker domstolen när den dömer?

Lite förenklat kan man säga att domstolen letar efter svaret på två frågor.

1. Vilka omständigheter ska läggas till grund för bedömningen? Här får parternas bevisning betydelse.

2.Med de bevisade omständigheter som utgångspunkt - vad innebär det juridiskt ochför parterna?

Varför räcker det inte att ha rätt för att få rätt?

Om vi tar ett exempel. En part vill ha tillbaka pengar för ett måleriarbete som har utförts på ett felaktigt sätt. Den tvisten innefattar följande påstådda moment.

- Parterna har avtalat om måleriarbete.

- Arbetet skulle utföras på visst sätt (viss färg, på viss plats osv).

- Arbetet har utförts på ett felaktigt sätt (fel på grund av att det till exempel är fel färg eller att det är slarvigt utfört).

- Felaktigheterna i arbetet har orsakat beställaren en skada.

- Skadan uppgår till det belopp som beställaren påstår.

Om motparten inte går med på att något av detta stämmer, kanske inte ens att det är han/hon som har varit på plats och målat, så måste varje steg bevisas för att beställarenska vinna. Domstolen får inte lägga obevisade omständigheter till grund för bedömningen. Det räcker till exempel inte med att bevisa att det har funnits ett avtal om det inte gåratt visa att det har begåtts ett fel eller hur mycket felet är värt.

Hur gör man för att vinna då?

Den part som sitter på bäst bevisning har ett klart övertag i eventuella tvister. Av den anledningen är det viktigt att redan i tidiga skeden av avtalsförhållanden, innan tvist uppstått, dokumentera vad man kommer överens om och hur. Muntliga avtal är lika bindande och giltiga som skriftliga, men svårare att bevisa. Om en överenskommelse är muntligkan det därför vara bra att till exempel skicka ett mail till motparten där man kort beskriver överenskommelsen.

Tips

- Tänk ”bevissäkring” redan innan en tvist uppstått. Dokumentera på alla sätt som går!

- Skicka bekräftelsemail på eventuella muntliga överenskommelser.

- Spara mail.

- Fotografera eventuella skador.

- Anteckna kortfattat vad som sagts vid eventuella möten och vad man har kommit överens om.

Lycka till!

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078