23948sdkhjf

Homemaid: ”Avmattning i Rut-verksamheten”

Ökad omsättning och stärkt rörelseresultat för Homemaid.

Hemtjänsteföretaget Homemaid redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på 6,9 miljoner kronor (5,5).

Nettoomsättningen steg 27 procent till 99 miljoner kronor (78), delvis med stöd av förvärv. Rörelsemarginalen tappade ett snäpp till 7,0 procent (7,1).

”Fokus ligger fortsatt på utveckling och investeringar görs kontinuerligt för att utveckla både personal och system. Den starka tillväxten i våras bidrog till något försämrad marginal och fokus efter sommaren har varit att återupprätta densamma igen. Det arbetet har resulterat i en väsentligt starkare marginal som nu är uppe på föregående års nivå”, skriver Homemaids vd Stefan Högkvist i delårsrapporten.

Nettoresultatet steg till 4,9 miljoner kronor (4,0). Resultatet per aktie efter utspädning blev 0:24 kronor (0:21).

”I slutet av kvartalet samt efter kvartalets slut har en avmattning i Rut-verksamheten kunnat märkas. Detta till följd av den konjunkturella oron som råder. Antalet kunder som avslutar sina abonnemang har ökat något och inkommande förfrågningar har minskat en del. I ljuset av den starka underliggande tillväxten har detta varit fullt hanterbart och enbart bidragit till att bromsa tillväxten”, uppger Homemaids vd.

Inom affärsområdet företagsstäd har dock ingen avmattning skett, tillägger han.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11