23948sdkhjf

Krönika: FM-branschen och det nya arbetslivet

Joachim Boëthius, styrelseledamot IFMA Sverige och senior manager FM Services EMEA på läkemedelsbolaget Johnson & Johnson, om vikten av att bygga vidare på FM-branschens nya förtroendekapital.

Pandemin har visat värdet av det lösningsfokus som kännetecknar Facility Management. Hur strategiskt viktigt det är med väl fungerande FM. Nu gäller det att bygga vidare på det nya förtroendekapitalet och bli än mer delaktiga i att möjliggöra den transformation av arbetslivet som pågår idag och de närmsta åren.

Den höga förändringstakten i samhället är en av anledningarna till att Almega Serviceföretagen tillsammans med IFMA Sverige för andra gången tagit fram en branschrapport som avspeglar utvecklingen av FM i vårt land. Målet är att ge en så objektiv och komplett bild som möjligt av en komplex bransch, som idag omsätter på cirka 227 miljarder och sysselsätter närmare 308 000 personer.

Rapporten bygger på data som tagits fram av Almega, kombinerat med intervjuer av erfarna aktörer inom branschen. Utöver Almegas data har även en enkätundersökning genomförts med 62 respondenter, från privat och offentlig sektor samt köpar- respektive leverantörssidan. Vad som tydligt framgår är ett fortsatt fokus på medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen och en förändrad syn på vad arbetsplatsens syfte är. Begreppet arbetsplats förväntas erbjuda inte bara en god arbetsmiljö utan också kunna bidra till arbetsgivarens mål och kultur. Konsekvensen av detta blir att åsikterna från de som är slutmottagare av tjänsterna ökar i betydelse och att nya affärsmodeller utvecklas. Partnerskap, strategi och långsiktighet är nyckelord och tar större plats än tidigare.

I förlängningen kommer detta medför att gränsen mellan köpare och säljare definieras om, lite enligt det sätt som affärsmodellen Vested bidragit till.

Fler tjänster och ett breddat ansvarsområde ger ökad komplexitet för FM- branschen. Tillsammans med digitalisering, hög innovationstakt och en förväntan att vara proaktiv snarare än reaktiv ökar fokus på kontinuerlig fortbildning. Reskill, att lära nytt, är ett begrepp som kommit för att stanna. För att inte bli offer för förändring utan istället vara en del av den behöver den gamla statiska synen på kunskap måste ersättas med vanan att erövra kunskap om och om igen. Skolan tar aldrig slut.

Avslutningsvis finns det såklart ett område vars betydelse kommer att öka än mer - miljömässig hållbarhet. Det kommer inte dröja länge innan vi ser en standard för hur företag och organisationer redovisar sitt miljömässiga avtryck. Med det i åtanke så det finns all anledning att som bransch ligga i framkant, såväl tekniskt som kunskapsmässigt. Beslutsfattare i verksamheter behöver bearbetas nu för att se fler dimensioner och ta investeringsbeslut som mäter fler värden än rent finansiella. Det är precis det här med att se fler värden, mervärden, som är det unika med FM. Stick ut hakan, ta vara på möjligheterna som erbjuds - med rätt fokus kan vi som bransch möjliggöra och bidra till att forma framtidens arbetsliv.

Joachim Boëthius

Styrelseledamot IFMA Sverige och Senior Manager FM Services EMEA på läkemedelsbolaget Johnson & Johnson där han arbetar med att minska komplexitet samt att bygga starka, lönsamma och innovativa relationer såväl internt som externt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063