23948sdkhjf

Fortsatt ökat intresse för kommunala upphandlingar

I lejonparten av fallen var pris grund för tilldelning.

Intresset för upphandlingar fortsätter att öka, det framgår i ny statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

2020 var det i genomsnitt 4,9 anbudsgivare per upphandling, jämfört med 4,1 år 2017, och totalt annonserades 17 938 upphandlingar i fjol. I 59 procent av upphandlingarna var pris grund för tilldelning av upphandelingen.

– Det handlar om våra skattepengar och gemensamma resurser som används för att skapa samhällsnytta. Offentliga upphandlingar kan rätt använda bidra till innovation och en hållbar samhällsutveckling, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten i en kommentar.

Kommunerna och kommunala bolag annonserade 7 av 10 upphandlingar. Regionerna stod för 10 procent och statliga myndigheter och bolag för knappt 20 procent av upphandlingarna i fjol. En dryg tredjedel av alla annonser avsåg bygg- och anläggningsarbete.

År 2019 annonserades närmare 18 000 upphandlingar och kommunerna stod för 7 av 10 annonserade upphandlingar. Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick år 2019 till 803 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt en sjättedel av BNP eller 80 000 kronor per invånare.

Enligt myndigheterna har intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökat stadigt sedan 2017 och inte minst ökar intresset för kommunernas upphandlingar.

– Det är en positiv trend att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar. God konkurrens i upphandlingar bidrar till en konkurrenskraftig svensk ekonomi. Det gynnar samhället i stort och ytterst medborgarna, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Andelen upphandlingar som överprövas ökar enligt myndigheterna och uppgick 2020 till 7,6 procent jämfört med 7,0 år 2019. I fjol avgjordes 3 616 mål i förvaltningsrätterna. Den klagande fick helt eller delvis rätt i sin talan i vart nionde mål. Det är minskning jämför med 2019 då drygt var sjätte fick rätt.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078