23948sdkhjf

Rengöringsmedel kan orsaka astma hos framtida barn

Barn till kvinnor som exponerats för stora mängder rengöringsprodukter och desinfektionsmedel i sitt arbete kan få allvarliga hälsokonsekvenser – även om de föds många år efter att mamman arbetat med medlen. Risken att barnet drabbas av astma ökar med 71 procent.

Det visar den färska undersökningen ”Maternal preconception occupational exposure to cleaning products and disinfectants and offspring asthma". Studien, som genomförts av forskarna Cecilie Svanes och Gro TjalvinUniversitetet i Bergen, har publicerats på The Journal of Allergy and Clinical Immunologi och baseras på data från stora internationella RHINESSA och RHINE-studier.

Läs hela studien här: The Journal of Allergy and Clinical Immunologi

Cecilie Svanes och Gro Tjalvin har undersökt 3 318 moder/barn-par där mödrarna ingick i RHINE-studien och de numera vuxna barnen i RHINESSA. De vuxna barnen fick ange om de haft hälsoproblem som barn, bland annat astma, och mödrarna alla jobb de haft som yrkesverksamma. 

Forskarna har sedan tittat på sambandet med arbeten där man utsätts ofta, och/eller i stora mängder, för rengöringsprodukter och desinfektionsmedel, bland annat inom renhållning och lokalvård, sjukvård och omsorg, som kock eller frisör.

– Många utsätts för potenta kemikalier i sitt arbete, men tänkbara hälsoeffekter för framtida barn har inte undersökts tidigare, säger Cecilie Svanes, professor vid Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen, i samband med publiceringen.

Analyserna visar att om modern har börjat sin karriär i ett jobb med hög exponering för rengörings- och desinfektionsmedel, resulterar det i 71 procents högre risk för att barnen ska drabbas av astma eller astmaliknande symptom. Detta även om exponeringen skedde många år innan graviditeten och även upphörde många år innan barnet föddes.

Om modern däremot börjat ett arbete som innebar att hon utsatts för medlen efter att barnet var fött fanns inga tecken på ökad astmarisk för barnet.

– Upptäckten bör definitivt öka vår medvetenhet om hur vi använder desinfektionsmedel och rengöringsmedel i dessa pandemitider, säger Cecilie Svanes.

Cecilie Svanes ledde tidigare ett forskningsprojekt om hur rengöringsmedel påverkar lokalvårdares hälsa, som visade att städare löpte 40 procents högre risk att drabbas av astma än andra. Att medlen användes via sprayflaskor ansågs vara en drivande orsak – en metod som har minskat radikalt bland yrkesverksamma sedan rapporten publicerades 2018.

Läs mer om den studien på: Städning lika farligt som rökning – studie från 2018

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08