23948sdkhjf

Juristen Elin Böhlin om överprövningsförfarande

Rents krönikör Elin Böhlin reder ut begreppen kring överprövningsförfarande.

Elin Böhlin
Gör: Biträdande jurist på Brick Advokat.
Inriktning: Offentlig upphandling samt entreprenad- och fastighetsrätt.
Bakgrund: Jur. kand. vid Stockholms universitet.

För dig som arbetar i en bransch där många avtal tecknas med kunder i offentlig sektor är begreppet ”överprövning” kanske inte helt främmande. För den obekante kan dock begreppet förvirra. Vad händer när man ansöker om överprövning av en upphandling? Stämmer man myndigheten/kunden?

Om en anbudslämnare anser att myndigheten har gjort fel i upphandlingen kan anbudslämnaren begära att en förvaltningsdomstol överprövar upphandlingen. Det är inte frågan om att stämma myndigheten utan kan snarare ses som en second opinion av huruvida allt har gått rätt till. För att vinna bifall i en överprövning krävs det ett upphandlingsfel, till exempel att en felaktig kvalificering har gjorts av de inkomna anbuden. Leverantören som ansöker måste även lida, eller riskera att lida, skada till följd av felet.

Läs också: Jenny Kenneberg om upphandling

Processen kan illustreras med hjälp av Bolag A, som deltagit i en upphandling gjord av en kommun avseende fastighetsskötsel av kommunhuset. Kommunen annonserade upphandlingen och efter kontroll och utvärdering av anbuden tilldelades Bolag B kontraktet. Bolag A placerades tvåa eftersom anbudspriset var dyrare. Bolag A begär ut samtliga handlingar ur Bolag B:s anbud och kan konstatera att Bolag B inte uppfyller samtliga ställda krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Bolag A kontaktar Kommunen och för en dialog kring den uppkomna situationen.

Det konstateras att parterna har uppfattat upphandlingsunderlaget på olika sätt och Kommunen återkopplar att tilldelningsbeslutet inte kommer ändras. Bolag A diskuterar med sitt juridiska ombud och konstaterar att det finns en grund för att överpröva. Innan ansökan tas fram är det dock viktigt att avtalsspärren kontrolleras, vilket är tidsfristen innan avtal får tecknas med Bolag B. Syftet med avtalsspärren är att anbudslämnarna ska få tid på sig att gå igenom anbuden och ges en chans att eventuellt överpröva. Tidsfristen är minst tio dagar och här kvarstår tre. Bolag A beslutar sig för att överpröva upphandlingen.

Av Bolag A:s ansökan framgår att Kommunen felaktigt tilldelat Bolag B kontraktet eftersom kravet på teknisk och yrkesmässig kapacitet inte är uppfyllt. Bolag A placerades tvåa i upphandlingen och hade, vid ett korrekt tillämpande av upphandlingsdokumenten, tilldelats kontraktet. Med andra ord är skaderekvisitet uppfyllt.

När en överprövning inleds påbörjas en kommunicering mellan parterna. Kommunen besvarar ansökan med ett yttrande vilket (i regel) Bolag A får möjligheten att bemöta. Kommuniceringen fortsätter till dess domstolen anser att målet är klart för avgörande. Om domstolen finner att Kommunen har agerat felaktigt utifrån de grundläggande principerna inom upphandlingsrätten eller någon bestämmelse i LOU och detta medfört att Bolag A har lidit eller kan komma att lida skada ska rätten besluta om ingripande. Detta kan ske genom att upphandlingen görs om eller att rättelse sker på så vis att anbudet från Bolag B inte tas upp till prövning.

Läs också: Jenny Kenneberg: Kunskap är makt

Överprövningsförfarandet kan med andra ord sammanfattas som anbudslämnarnas skyddsnät. Man stämmer inte Kommunen utan tillvaratar rätten till objektiva och lagenliga offentliga upphandlingar.

Elin Böhlin

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094