23948sdkhjf

CBA 2021: Årets Miljöföretag – alla finalister

Dags att presentera finalisterna som gör upp om priset Årets Miljöföretag. Städservice Uppsala Kommun, Lokal och Miljöservice, Laxå Kommun och Clemondo slåss om priset och äran.

Kategoribeskrivning: Priset delas ut till ett företag eller verksamhet som på ett föredömligt, inspirerande och aktivt sätt bidrar till att branschen i stort utvecklas hållbart. Företaget eller verksamheten ska tydligt integrera hållbarhetsfrågor i sin affärsstrategi och ta långsiktigt ansvar för den egna påverkan i branschen, samhället och ekosystemet. Företaget eller verksamheten skall ansvara för att bygga goda relationer, arbeta långsiktigt och integrera social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet i sin vardag. Det är avgörande att företaget eller verksamheten lever som de lär för sin egen del, men också för sina kunder och sina medarbetare.

… och finalisterna är:

Städservice Uppsala Kommun

Juryns motivering: Uppsala kommuns interna städservice arbetar målmedvetet och långsiktigt med att utföra lokalvård på ett miljövänligt och hållbart sätt. I den dagliga lokalvården används moppar och städdukar utan kemikalietillsättning, antingen genom torr metod eller tillsättning av rätt anpassad mängd vatten. Även för golvvård används miljövänligare metoder. Minskad kemförbrukning innebär färre plastdunkar och därmed minskad plastanvändning. Mopparna som används släpper ut mindre mikroplaster vid tvätt och tack vare doseringspumpar blir tvättmedelsförbrukningen minimal.

Städservice har egna, interna diplomerade SRY-handledare och -städutbildare. I utbildningarna är alltid miljötänk i fokus. Eftersom medarbetarna har fått mobiltelefoner och Ipads ökar kommunikationsmöjligheterna och många arbetsmoment kan digitaliseras. Dessutom kan fler möten hållas digitalt, vilket också minskar rörligheten i trafik. Digitalisering av verksamheten pågår på flera plan och alla datasäkerhetsblad finns nu i en app.

För ergonomi och kvalitet satsar Städservice på städmaskiner och har maskiner på fasta objekt för att minska antalet transporter. Bilarna går på fossilfritt bränsle och kommunen har cykelpooler med elcyklar, vilka lokalvårdarna använder för att förflytta sig mellan olika objekt.

Städservice för en kontinuerlig dialog med leverantörer för utveckling av verksamheten och bevakar nya innovativa produkter som är positiva för miljö, ergonomi och ekonomi. Städservice bedriver även ett nätverk med ett tjugotal andra kommuners städverksamheter för erfarenhetsutbyte.

Lokal och Miljöservice, Laxå Kommun

Juryns motivering: 2011 blev Laxå, som första kommun i Sverige, miljödiplomerad. 2014 introducerades avjoniserat vatten tillsammans med microfiber i både moppar och trasor och sedan dess har vår inriktning mer och mer blivit att städa så kemikaliefritt och miljövänligt som möjligt. De senaste sex åren har vi skurit ned kemikalieanvändningen med ungefär 95 procent. Vi använder Toucanvatten, som har dokumenterat bakteriedödande egenskaper och är ofarligt både för människa och miljö. Idag har vi endast ett sanitetsrent kvar i regelmässig städning, för toalettstolar och duschgolv.

2016 startade vi ett lager där andra verksamheter beställer sitt material. Därmed kan vi styra alla inköp av kemikalier inom den kommunala verksamheten. Vi har införskaffat cyklar med kärror och hjälmar för att förflytta oss miljövänligt och i början av 2019 införskaffades en elbil för transport av maskiner.

Kommunens tvättservice tvättar allt material i avjoniserat vatten. Beräkningar visar att vi, enbart genom att ta bort tvättmedlet i tvättmaskinerna under sex månader, minskade vårt CO2-utsläpp med 5 250 kilo.

De ATP-mätningar som vi gör regelmässigt, visar på avsevärda förbättringar i hur rent det är på våra objekt runt om i kommunen. Rena ytor är lättare att städa, mindre kemikalier betyder bättre inandningsluft och därför har vi också förbättrat vår arbetsmiljö, ergonomiskt sett. Tillsammans med våra 15 lokalvårdare inom på skolor, förskolor, kontor och äldreboenden, strävar vi alltid mot att göra vårt arbete på ett miljövänligare sätt och sprida vår kunskap så långt som vi förmår.

Clemondo

Juryns motivering: Clemondo har utvecklat effektiva renhållningsprodukter med minimal påverkan på miljön. Under tillverkningen följs miljöpåverkan i varje steg via fabrikens kontrollprogram för att öka säkerheten och följa eventuell miljöpåverkan i varje steg fram till färdig produkt. När Clemondos produkter når dig ingår även information kring hantering, förvaring, dosering och användning. De använder sig också av växtbaserade råvaror som är bättre för miljön men minst lika effektiva som andra produkter. Flertalet av produkterna är Svanenmärkta och även arbetsmiljön och yttre miljö ingår i deras vision och affärsidé.

Bolagets mål är att senast 2030 ha noll utsläpp till mark, vatten och luft under tillverkning, transport och användare. De skapar hela tiden värden och samarbeten som bidrar till bättre miljöhantering. Clemondos rengöringslösningar tas fram för att vara så klimatsmarta som möjligt. Maximal effekt med minimal påverkan på miljön är målet. Finns det möjlighet att byta ut farliga råvaror till mindre farliga så görs det utan undantag. Företaget har gjort en enorm insats under pandemin och sänkt priserna rejält på bland annat handsprit för att hjälpa samhället.

Jesper Svensson och Clemondo förtjänar detta pris, då företaget gång på gång visar stark tillväxt och fina framtidsutsikter med fokus på hållbarhet. Ett fint företag som ligger i framkant vad gäller ledarskap, hållbarhet och klimatsmart och har ett fantastisk engagemang för att skapa miljövänligare produkter och en bättre och hälsosammare arbetsmiljö för anställda.

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096