23948sdkhjf

5 tips för hybridarbete

Jakten på den perfekta, flexibla arbetsplatsen har börjat och lösningarna för ett modernt kontorsliv i hybridformat börjar ta form.

I den ena undersökningen efter den andra framkommer starka strömningar mot ett fysiskt mer flexibelt arbetsliv. Det vill säga att majoriteten av de som har kontorsjobb vill få större möjlighet att påverka var de ska utföra sitt arbete. Många vill kunna kombinera arbete hemma med sejourer på arbetsplatsen och mer eller mindre tillfälliga lösningar som små lokalkontor eller hubbar.

Flexibilitet har blivit en konkurrensfördel för företag som vill locka och behålla åtråvärda talanger. Hybridarbetet innebär många fördelar men också utmaningar, framför allt för chefer som ska skapa teamkänsla och företagslojalitet och samtidigt tillmötesgå nya förväntningar och krav från anställda.

I Sodexos rapport Fem problem med hybridmodellen listas några utmaningar som vi står inför just nu.

Full inkludering

Gemensamma villkor och lika möjligheter att delta måste vara en självklarhet, oavsett var man arbetar. Distansarbete ska inte innebära sämre förutsättningar och karriärmöjligheter. Risken finns att den som är på plats på kontoret premieras, men om något ska mätas är det leverans och prestation, inte fysisk närvaro. Investeringar i teknik för att överbrygga gapet mellan den fysiska och digitala arbetsplatsen, liksom nya perspektiv på tillgänglighet, blir en nödvändighet.

 

Bygg en omnikultur

Det finns en risk för att det skapas olika kluster inom företaget, mellan de som jobbar på kontoret, på distans eller pendlar, vilket på sikt kan splittra den gemensamma företagskulturen. Alla förutsättningar, aktivititeter, deltagande och företagsförmåner måste vara gemensamma och företagskulturen ska därför frikopplas från den fysiska arbetsplatsen. Allra helst ska de anställda involveras i att bygga en ny, gemensam omnikultur, oberoende av tid och rum.

 

Glöm gamla arbetssätt

Möteskulturer och rutiner, anpassade för att alla är på samma plats, måste omarbetas. Chefer som har medarbetare både på kontoret och på distans behöver ha ett samordnande uppdrag för att dynamiken mellan utspridda teammedlemmar ska fungera och alla anställda ska må bra. Samtidigt ökar förväntningarna på medarbetaren att kunna arbetsleda sig själv. Därför är det viktigt att investera i kompetensutveckling och utbildning kring distansledarskap och hälsa.

 

Skapa en arbetslivsstrategi

Att balansera medarbetarens, teamets och företagets behov blir en utmaning. Hur ska man lösa en situation där alla i en arbetsgrupp jobbar hemma olika veckodagar? Det är också viktigt för dynamiken att mixa erfarna medarbetare med mindre erfarna, som samtidigt bidrar med nya insikter och färdigheter. En arbetslivsstrategi där medarbetarna och deras perspektiv är med i arbetsprocessen blir nödvändig.

 

Optimera lokalerna

Med ökat distansarbete blir det svårare att definiera hur stor kontorsyta som behövs. Vissa dagar ekar kanske lokalerna tomma, andra dagar är det fullt hus. Beläggningen på kontoret kommer att skifta och därför krävs anpassningsbara lösningar och teknik. Ytorna måste omformas och optimeras och mönstren av hur medarbetare rör sig utvärderas för att anpassa inköp och service efter detta.

 

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094