23948sdkhjf

Tvåsiffrig tillväxt för Clemondo

Kemföretaget Clemondo avslutade året med en organisk tillväxt på 55 procent. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 98,6 MSEK (63,6). EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (8,9) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 17,2 procent (13,8). För helåret når Clemondo nettoomsättningen 359,1 MSEK (246,9) och EBITDA 68,8 MSEK (29,3). Det fjärde kvartalet 2020 är den första rapporten efter införande av redovisningsstandarden *IFRS.

Under perioden har en ny finansieringslösning som sänker kostnaderna förhandlats fram. Bolaget produktionsförmåga har varit begränsad under kvartalet vilket försvårat möjligheten att ta nya affärer, men förbättringar har skett. Ett fjärde skift tillkom under perioden och ett femte skift i vecka 2, 2021.

– Ny metodik för produktionsplanering gör oss ännu vassare på att förutse trånga sektorer. Vår drift är stabil, men marginalerna är små och vi förfinar därför vårt systematiska underhållsarbete. Vi ser fortsatt stor besparingspotential i våra värdekedjor och det pågår ett ständigt förändringsarbete, kommenterar vd Jesper Svensson kvartalsrapporten.

Fordonsområdet präglades av hög aktivitet under kvartalet och flera avtal har tecknats. Tillväxten inom Hygien har däremot begränsats på grund av nedsatt produktionsförmåga. Under perioden har avtal ingåtts med Region Stockholm och Swetex samt efter periodens utgång med Städmaterialbolaget.

I januari 2021 lanserade Clemondo en helt ny produktlinje, Liv Greenium, rengöringsmedel baserade på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror.

– Produkterna stärker vår position på marknaden, kommenterar Jesper Svensson lanseringen.

– Den positiva utvecklingen såväl vad gäller resultatet på sista raden som de viktiga affärerna under perioden visar att Clemondo är på rätt väg.

*IFRS är ett internationellt redovisningsregelverk som bl a noterade och finansiella företag har att tillämpa i sina externa finansiella rapporter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093