23948sdkhjf

Tuff arbetsmiljö psykiskt och fysiskt

I december presenterades Kommunals arbetsmiljöbarometer för 2020. Här framkommer stora brister i arbetsmiljön, brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och avsaknad av skyddskommittéer trots lagkrav.

Mer än var femte skyddsombud uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lika stor andel anger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas.

76 procent av skyddsombuden säger att det under de senaste 12 månaderna uppstått brister i arbetsmiljön som de behövt påpeka för arbetsgivaren.

Enligt 31 procent av skyddsombuden har riskbedömning i samband med verksamhetsförändringar helt saknats. Många riskbedömningar vägleder inte handlandet och en stor andel förändringar genomförs trots bedömda risker för arbetsmiljön.

En sammantagen bild utifrån skyddsombudens bedömning är att många medlemmar i Kommunal har en arbetsmiljö som är tuff både psykiskt och fysiskt. 36 procent av skyddsombuden säger att det på deras arbetsplats är så pass mycket att göra att anställda dagligen eller minst en gång per vecka är tvungna att dra in rasten, måltidsuppehållet eller pausen. 47 procent uppger att arbetet på deras arbetsplats är så stressigt att anställda dagligen eller minst en dag per vecka inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än arbetet.

Även våld och hot förekommer i arbetet. 19 procent av skyddsombuden vittnar om detta, dagligen eller minst en dag per vecka. Bara 30 procent uppger att de aldrig upplever våld eller hot om våld på sin arbetsplats.

4 procent (258 svarande) anger att sexuella trakasserier från anhöriga, vård- och omsorgstagare eller kunder förekommer minst en dag per vecka och ytterligare 1 procent (80 svarande) uppger att det förekommer varje dag. Trakasserier av rasistisk eller diskriminerande karaktär är ännu vanligare. 8 procent (489 svarande) av skyddsombuden uppger att trakasserier med rasistiska eller diskriminerande ord eller handlingar förekommer minst en gång per vecka eller dagligen. Endast 51 procent säger att det aldrig förekommer.

Arbetsmiljöbarometern mäter arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på över 6000 arbetsplatser runt om i landet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078