23948sdkhjf

”Förtroendet är fortsatt starkt”

I maj 2019 gick Allianceplus ur sin första rekonstruktion. Drygt ett år senare, i mars 2020 var coronapandemin ett faktum och bolaget såg sig nödgat att åter ansöka om rekonstruktion. Nu står det klart att Allianceplus överlever även sin andra kris.

Vilka åtgärder har gjorts sedan rekonstruktionen inleddes?
– Den här rekonstruktionen beror helt och hållet på coronapandemin. Vårt hotellsegment har drabbats hårt. Cirka 200 medarbetare har tyvärr fått sluta. Vi kommer att fortsätta stötta våra hotellkunder i framtiden. Men på grund av omständigheterna ligger fokuset just nu på utvecklingen av de övriga segmenten, säger Dalia Ramzi, vd för Allianceplus, till Rent.

Allianceplus framtid

Innan pandemins utbrott utgjorde hotellsegmentet cirka 30 procent av verksamheten. Att en så stor del av rörelsen närapå försvann under våren har skapat förståelse för rekonstruktionen.

– Vi har haft ett väldigt stort stöd från alla. Vi fick en fin support i ackordförhandlingen med över 90 procent fullmakter. De övriga 10 procenten är i stort sett bara borgenärer som vi inte har fått tag på.

Hur ser förtroendet för bolaget ut efter två rekonstruktioner så nära inpå varandra?
– Förtroendet är fortsatt starkt. Strategin under hela processen har varit att ha en öppen och transparent dialog med alla våra intressenter. Det har snarare varit så att kunderna frågat hur de kan hjälpa oss i situationen. Man ser att det finns en plats för oss på marknaden. Och att det finns en tillväxtpotential, säger Dalia Ramzi.

I dag arbetar runt 800 medarbetare i bolaget. Utöver personal på hotellsidan har antalet tjänster inom administration skurits ned med ”ett tiotal”.

– Vi har gjort en omställning inom administrationen för att anpassa oss till den minskade omsättningen.

Hur ska ni förbli ett bärkraftigt bolag i framtiden?
– Vi har fullt fokus på tillväxt, precis som vi hade innan vi gick in i den andra rekonstruktionen. Vi gick stärkta in i 2020. Vi hade gjort en bra omställning av verksamheten och börjat få ordning på lönsamheten. Tagit fram en ny säljstrategi och den håller fortfarande. Vi fortsätter att utveckla befintliga kontrakt, men också få in nya inom utvalda segment.

Dalia Ramzi resonerar kring hur servicetjänsterna kommer att förändras i spåren av pandemin.

– Kontorsytorna minskar, men andra typer av tjänster kan efterfrågas när de anställda väl är på kontoret. Det handlar om att skapa mer flexibla affärsmodeller som anpassar sig efter hur kunderna rör sig. Frågan som vi måste ställa oss är hur vi kan vara med och stötta våra kunder att vara attraktiva arbetsgivare? Även om medarbetarna arbetar mycket hemifrån.

Allianceplus övriga verksamhet har snarare gynnats av pandemin. Efterfrågan inom framför allt segmentet cleaning har ökat.

– Inom industri och produktion fortsätter arbetet som vanligt. Där intensifieras snarare lokalvården för att kundernas medarbetare ska hålla sig friska och komma till arbetet.

Hur ser bokslutet för 2020 ut?
– Den operativa delen kommer vi inte hinna ställa om fullt ut till lönsam för helåret, men vi ser en positiv runrate för det sista kvartalet. Totalt sett kommer vi definitivt att stänga böckerna för 2020 med ett positivt resultat. Där spelar också ackordvinsten in.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078