23948sdkhjf

Okunskap påverkar hygienåtgärder inom personlig assistans

Personlig assistent är ett bland många yrken med hög risk för överföring av smitta. Lena Sars och Martina Ågren arbetar som hygiensjuksköterskor på Enheten för smittskydd och vårdhygien i Region Västmanland. Parallellt har de läst magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien på Högskolan i Skövde. I sitt examensarbete har duon undersökt hur smittriskerna ser ut inom personlig assistans.

– I vårt arbete har vi kommit i kontakt med personlig assistans i samband med rådgivning och utbildningar. Det väckte våra tanker kring hur man där arbetar med hygienåtgärder utifrån smittrisker. Det är en stor yrkesgrupp, utan formell utbildning och Socialstyrelsens författning basal hygien i vård och omsorg gäller inte vid arbetet i det egna hemmet. Vi kände att det fanns ett behov av att titta på det här, säger Lena Sars och Martina Ågre.

Intervjuer med chefer och personliga assistenter visade att både arbetsgivare och arbetstagare delade uppfattningen om att hygienåtgärderna var grundläggande och skulle utföras hos alla brukare.

Vidare framkom att stress, arbete i andra miljöer, relationen till brukare och kollegor samt okunskap kunde påverka hygienåtgärderna. Medan riskfaktorer, arbetsbeskrivning, känd smitta och skyddsutrustningens placering främjade hygienen.

– Slutsatsen är att det behövs kunskap, delaktighet och ömsesidig förståelse mellan chef, assisten och brukare. Utbildning i hygienåtgärder behöver vara en del av introduktionen och arbetsgivaren behöver följa upp hur hygienåtgärderna efterlevs. Om assistenterna arbetade på lika sätt med hygienåtgärderna skulle det också underlätta både för dem själva och för brukaren och leda till större säkerhet kring uppgifterna, konstaterar de.

Lena Sars och Martina Ågren menar att personlig assistans även bör omfattas Socialstyrelsen författning när det gäller smittrisker.

– Kunskap om smitta och smittrisker i arbetsmiljön bör vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078