23948sdkhjf

Svajigt första halvår för Coor

Inte oväntat visar Coors halvårsrapport sjunkande nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Men en svag tendens till återhämtning börjar skönjas.

Coors nettoomsättning för januari-juni 2020 slutar på 4 806 (5 091) MSEK med ett resultat efter skatt på 83 (87) MSEK. Justerat EBITA var 263 (271) MSEK.

Verksamheter som är knutna till mat och dryck, till exempel personalmatsalar har bidragit starkt till det försämrade resultatet. Mat och dryck stod under 2019 för cirka 15 procent av Coors omsättning. Det operativa kassaflödet under april-juni uppgår till -11 (38) MSEK, vilket till stor del uppges bero på minskade kontantbetalningar från just restauranggäster.

En rad åtgärder har genomförts för att motverka intäktstappet, bland annat genom korttidspermitteringar och uppsägningar, vilket i slutet av första kvartalet omfattade drygt 20 procent av personalen. I slutet av juni berördes cirka 13 procent av alla anställda av permitteringslösningar. Årsstämman fattade också beslut att inte lämna någon utdelning eller höja styrelsearvoden.

Några ljusglimtar börjar dock synas. Under andra kvartalet noteras ökad efterfrågan på lokalvård, främst i Sverige och Danmark och inom offentlig sektor. Under juni rapporteras också ökade intäkter för kundrådgivning på grund av rådande smittspridning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.157