23948sdkhjf

Arbetsmiljöverket inspekterar städbranschen

Med anledning av Covid-19 ska Arbetsmiljöverket genomföra närmare 300 inspektioner för att identifiera smittrisker för städpersonal, ordningspersonal och väktare samt i butiker och apotek.

Arbetsmiljöverkets inspektioner i butiker och apotek fokuserar på förebyggande arbetsmiljöarbete på lokal nivå, eftersom förutsättningarna varierar kraftigt beroende på ort och säsong. Små turistorter får till exempel kraftigt ökat antal besökare i ofta små lokaler under juli jämfört med november.

– Riskbedömningarna måste göras i samverkan med personal och skyddsombud och anpassas efter rådande förhållanden, säger Elin Löfström Engdahl som projektleder inspektionsinsatsen.

Gällande städpersonal är det mycket viktigt att arbetsgivaren vidtar åtgärder så att ingen bli smittad eller sjuk menar Arbetsmiljöverket. Den som exempelvis rengör offentliga toaletter, eller toaletter där sjuka i covid-19 har vistats, kan vara utsatt för smittrisker.

På grund av rådande smittspridning görs inspektionerna i första hand över telefon. Myndigheten kan också begära in handlingar som dokumenterar det förebyggande arbete som arbetsgivaren gör för att minska smittrisker.

Förebyggande åtgärder innebär bland annat att arbetsgivaren ska minimera eventuella smittrisker genom att informera om att personal som har symptom ska stanna hemma och se till att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas, som barriärskydd, avståndsmarkeringar och/eller självskanning. Det innebär också att om möjligt organisera arbetet så att det sker när det är få människor i rörelse.

Om dessa åtgärder inte är tillräckliga ska arbetsgivaren tillse att personlig skyddsutrustning används, vilket till exempel kan gälla vid städning av hygienutrymmen.

– Kontrollerna av skyddsutrustning som görs parallellt med den här insatsen ska förhoppningsvis bidra till att ytterligare öka medvetenheten om de smittrisker som finns och hur de kan motverkas, säger Elin Löfström Engdahl.

4 tips till arbetsgivare

  • Samverka med skyddsombud och personal.
  • Riskbedöm arbetsmiljön regelbundet.
  • Vidta åtgärder för att minimera riskerna.
  • Följ upp åtgärderna så att de får avsedd effekt.

Tips och checklistor hittar du som arbetsgivare på:

Revent.se

Suntarbetsliv.se

Företagshälsovården

Branschorganisationer

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078