23948sdkhjf

Golvvård gynnar klimatet

Enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av bl a golvföretaget Bona, är förnyelse av trä- och plastgolv mycket bättre för miljön än att lägga ett nytt golv.

Livscykelanalysen visar att golvvård bidrar till att koldioxidavtrycket minskar med 75% jämfört med att byta till nytt golv.

Vårdar man ett PVC-golv på rätt sätt kan man minska koldioxidutsläppen med upp till 92 procent jämfört med om man måste lägga nytt golv, enligt rapporten.

Att underhålla och sköta om befintlig golvyta sparar dessutom in på resurser som förbrukas i samband med nya golv, som transport, elanvändning, förbrukningsvaror och material med minst 90 procent.

Varje år byts 25 miljoner kvadratmeter golv ut i svenska offentliga och kommersiella byggnader. IVLs forskningsrapport "Increasing resource efficiency in the Swedish flooring industry through floor refinishing", visar att förnyelse och skötsel av golvytor kan bidra till en betydande minskning av koldioxidutsläpp, sänka resursförbrukningen och bidra till en cirkulär ekonomi.

– Normen idag är nytt och fräscht. Försäljning av nya golv stöttas av den linjära affärsmodell vi har i byggbranschen idag och ofta upplevs omvårdnad och förnyelse som krångligare att offerera, säger Maria Ahlm, författare till rapporten vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Vår analys och handlingsplan visar inte bara att förnyelse av golv minskar koldioxidavtrycket. Det rekommenderas dessutom som ett kraftfullt alternativ för att öka resurseffektiviteten i den svenska golvindustrin.

– Rapportens livscykelanalys ger en helhetsbild och visar tydligt att slipning och ytbehandling av en golvyta i PVC eller trä är betydligt mer hållbart än att lägga in nytt, säger Björn Johansson, miljöchef, Bona.

Om studien

Studien analyserade potentialen i att minska det totala koldioxidavtrycket genom att förnya golv istället för att ersätta det. Forskningsprojektet genomfördes under 12 månader med fokus på den svenska golvmarknaden och den nationella byggbranschen i Sverige.

Den första delen av rapporten granskar miljöpåverkan av behandling av hårt trä och PVC-golv i en livscykelanalys.

Resultatet jämförs med effekterna av att producera och installera nytt golv sett till naturresurser och koldioxidutsläpp. Resultatet bevisar att omvårdnad och förnyelse av golv kan minska klimatpåverkan och minimera resursanvändningen, jämfört med att producera och installera nytt golv.

I den andra delen av studien presenteras en strategisk handlingsplan för att få fler i golvbranschen att arbeta med golvvård. Den beskriver vilka åtgärder som behövs för att överbrygga hinder som finns idag. Handlingsplanen har utvecklats tillsammans med intressenter från golvbranschen inklusive materialleverantörer, fastighetsägare, arkitekter och entreprenörer.

Bona är initiativtagare till studien och tog kontakt med IVL. Innan det gemensamma projektet godkändes gick man igenom IVLs interna process. Företaget har varit delaktig i studien genom att tillsammans med andra företag i branschen komma med input.

Studien har finansierats delvis av Bona samt av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL), men IVLs arbete och forskning har inte påverkats av Bona. 

Rapporten finns nu tillgänglig på: https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f55c/1591698624122/B2385.pdf

Om Bona

Familjeägda Bona levererar produkter för installation, renovering, underhåll och restaurering av premiumgolv sedan 1919 och var först i branschen att erbjuda komplett system för vattenburen ytbehandling av trägolv och golvvårdsprodukter. Omsättninngen uppgick 2019 till 2,8 miljarder kronor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078