23948sdkhjf

Apparat larmar om osynlig smuts – kan identifiera virus

En ny metod har prövats för att identifiera smuts som inte går att se med blotta ögat. Metoden kan komma att användas för att hitta virus.

Forskare vid Aalto-universitetet i Finland tog fram en ny metod för att identifiera smuts och bakterier. Metoden kallas AutoDet (Automatic Biological Contamination Detection) och bygger på en kombination av artificiell intelligens, AI, och en hyperspektral kamera som kan registrera hundratals färger. Metoden kan tillämpas inom hälso- och sjukvården för att bland annat säkerställa ytors renlighet under till exempel influensasäsonger eller norovirusepidemier.

Apparaten testades nyligen i väntrum på sjukhuset Sarasairaala i Björneborg. Totalt genomfördes 200 mätningar på till exempel bord och stolsarmstöd. Pilotstudien fokuserade på provtagning från släta ytor.

– Med hjälp av metoden kunde vi identifiera biofilmer, grogrunder för mikroorganismer, som hade spridits till exempel via upphostningar och som är svåra att upptäcka med blotta ögat. Studien visade att apparaten även larmar om fläckar, vartefter sådana uppträder på ytorna, säger Juha Koivisto, forskare vid Aalto-universitetet i Esbo i Finland, i ett pressmeddelande.

Den hyperspektrala avbildningen begränsades till det synliga spektrumet för att säkerställa att personer som arbetade i samma utrymme inte utsattes för kortvågigt ultraviolett ljus.

”Fördel med automatisering”

Juha Koivisto berättar att en av fördelarna med AutoDet är att den är just automatiserad, jämfört med till exempel konventionella strykprover.

– Det innebär att apparaten har låga driftskostnader. Apparaten kan skanna stora områden på en gång, övervaka dem dygnet runt och larma när den identifierar smuts. Minuset är att apparaten än så länge är dyr, säger Juha Koivisto.

Enligt tillverkaren identifieras all smuts som inte hör hemma på den undersökta ytan  av AutoDet. Bland annat identifierade apparaten i studien biologiskt material som är känsligt för blått ljus och som kan kallas proteinets optiska fingeravtryck, något som avslöjar om det har eller är på väg att bildas bakterier på ytan.

Kvalitetskontroll vid städning

Teknologin ska också kunna användas för kvalitetskontroll vid städning.

– Det är en möjlig tillämpning, som vi har i sikte. Idag ligger priset för en apparat på ca 15 000 euro, men i framtiden ser vi en stor chans att priset kommer ner, dels till följd av en gynnsam prisutveckling på viktiga komponenter, dels via en vidareutveckling av teknologin och massproduktion, säger Marianne Talvitie, vd, CleanDet Oy till Rent.

– Vi är ett startup-bolag i tidigt skede av utvecklingen. Vi har redan möjlighet att testa tekniken i olika miljöer (Proof-Of-Concept). Olika tillämpningar särskilt på sjukhus och inom hälsovård, men även inom livsmedelsindustrin, allmän rengöring på t ex äldreboenden osv, kan komma ifråga.

– Vi är mycket öppna för samarbete när det gäller testande eller vidareutveckling av tekniken för särskilda ändamål, säger hon.

Skulle kunna hitta virus

Apparaten skulle kunna användas för att identifiera virus, detta genom att modifiera sensorerna och mättekniken så att apparaten kontrollerar mindre punkter istället för stora områden.

– AI och apparatens ljusvåglängder lämpar sig i sin nuvarande form även för identifiering av virus. För att identifiera virus kan ljusstrålen och avbildningen fokuseras till ett några mikrometer stort område där ett salivprov har placerats. Även om denna mätning inte går lika snabbt som med biofilmer och andra orenheter, skulle detta sätt vara betydligt snabbare och mer mobilt än de nuvarande identifieringsmetoderna som kräver tillgång till laboratorier. Mättiden kan vara så kort som ett par minuter. Detta forskningsprojekt har kommit till fasen där vi söker finansiering och samarbetspartner, säger Juha Koivisto.

Business Finland har finansierat projektet AutoDet och för tekniken grundades företaget CleanDet i november 2019.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078