23948sdkhjf

Städ och serviceföretag drar ned på personal

Almega Serviceföretagen har frågat sina medlemsföretag hur de påverkas av coronakrisen.

Cirka en tredjedel av de 1 100 medlemsföretagen – 343 – har svarat. Av dem har de flesta – 80 procent – fått minskade intäkter till följd av coronakrisen.

Drygt vart tredje har ett intäktsbortfall på 30 procent eller mer. Knappt hälften (45 procent) har ett intäktsbortfall på 20 procent eller mindre. Vart femte företag (21,1 procent) har inte tappat några intäkter.

– Att hälften av städ- och serviceföretagen redan tvingats dra ner på personal är inte konstigt. De fasta kostnaderna för företagen är höga samtidigt som intäkterna faller, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Bara tre av tio städ- och serviceföretag (31,6 procent) kommer att använda sig av systemet för korttidspermitteringar, enligt enkäten. Orsakerna som anges till att inte använda systemet är att man istället säger upp personal, tycker att det är för krångligt och att man istället gör sig av med timanställda.

– Arbetsgivaravgiften måste sänkas för alla anställda och staten måste ta sjuklöneansvaret retroaktivt från 11 mars då karensdagen togs bort. Dessutom måste man kunna permittera till 100 procent av arbetstiden, säger Pernilla Enebrink.

Mer än hälften av företagen som besvarat enkäten uppger att risken för brist på likviditet har ökat. Men bara knappt sju procent har ansökt om krediter. Av dessa har en dryg tredjedel beviljats stöd, vilket motsvarar åtta företag.

– Man vill inte ta lån och kan inte se att det skulle hjälpa, säger Pernilla Enebrink.

Vad gäller korttidspermittering som nu är möjligt så är det ett krångligt system som är anpassat för industriföretag, inte för tjänsteföretag, menar hon.

– Och även om ett tjänsteföretags kostnader till 80 procent består av lönekostnader så återstår ändå vissa fasta kostnader som det då saknas pengar till.

– Vi ser att det finns företag som har tappat alla sina intäkter men vi har inte sett några siffror på ökande antal konkurser. Det är lite för tidigt, men de kommer att öka. Det råder det stor enighet om.

– Därför måste vi vidta åtgärder som räddar så många jobb som möjligt. De som jobbar i servicesektorn är ofta personer med en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Det är inte minst viktigt att det offentliga hedrar sina ingångna serviceavtal. Vi får rapporter från våra medlemsföretag om att både kommuner och myndigheter nu försöker häva sina serviceavtal.

Det minskar ju också möjligheterna att stoppa smittspridningen och det kommer att kosta samhället pengar ändå i slutändan.

Pernilla Enebrink har just lyssnat på Moderaternas förslag till kraftigt utökat krispaket för att rädda företag, med förslag att helt lyfta bort arbetsgivaravgifter och att täcka bolags fasta kostnader, under två månader, för att hjälpa dem att "övervintra" krisen.

– Det låter som ett förslag som är mer anpassat för tjänsteföretag.

– Går de här företagen, i grunden sunda bolag, i konkurs, kan det bli svårt att hitta de här personerna med rätt kompetens igen.

Enkäten besvarades av företagen mellan den 2 och den 6 april 2020.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078