23948sdkhjf

Coor drar tillbaka extra aktieutdelning

I bokslutskommunikén för 2019 var planen att föreslå en extra utdelning till aktieägarna. Den dras nu tillbaka på grund av förväntade negativa effekter av coronaviruset.

Coors styrelse föreslår reducerad utdelning om 2,20 kronor per aktie uppdelad på två utbetalningar – negativa effekter av coronaviruset förväntas

Coor offentliggjorde tidigare i bokslutskommunikén för 2019 styrelsens avsikt att föreslå en utdelning till årsstämman 2020 om 4,40 (4,00) kronor per aktie, varav 2,20 (2,00) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 2,20 (2,00) kronor i extra utdelning.

Med anledning av de osäkra effekterna av spridningen av det nya coronaviruset samt de allvarliga ekonomiska följdverkningarna för samhället i stort har styrelsen reviderat sitt tidigare utdelningsförslag.

Styrelsen har beslutat föreslå att endast den ordinarie utdelningen om 2,20 kronor ska utgå till aktieägarna. Utbetalningen ska ske vid två tillfällen om vardera 1,10 kronor per aktie, den 30 april och den 6 maj.

Coor förväntar sig att de ekonomiska följdverkningarna av coronaviruset påverkar bolagets omsättning och rörelseresultat negativt, inte minst de rörliga volymerna inom mat och dryck. De uppgick 2019 till ca 15 % av Coors omsättning.

Bolaget implementerar nu åtgärder för att minimera de finansiella effekterna genom att minska bolagets kostnader.

De långsiktiga finansiella målen ligger fast, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079