23948sdkhjf

Andreas Thorling: Så påverkas ISS av pandemin

Andreas Thorling svarar i telefon i bilen på väg tillbaka från kärnkraftverket i Forsmark där han varit på besök för att träffa ISS-anställda.

– På Forsmark har vi hand om allt från restaurang, sanering i reaktorhallar till städning. Det är naturligtvis väldigt noga kontrollerade områden och personalen är väldigt van att hantera känsliga miljöer. Coronasmittan är något de klarar av rent processmässigt, men ett kärnkraftverk är ju en samhällsviktig miljö, viktig för svensk elproduktion.

Beställer kunderna mer städning, eller annorlunda städning?

– Ofta beställer de utökad frekvens och lite mer omfattande städning, oftare städning av ytor man tar på t ex. Men det varierar från kund till kund. ISS har en central Cleaning Excellence-grupp som bidrar med expertis och som ger stöd vid genomförande av exempelvis förebyggande åtgärder samt utförande av smittstädning vid konstaterad smitta.

– Vi kan också hjälpa till med krisgrupper, vi har själva en krisgrupp igång sedan flera veckor som sammanträder dagligen. Ofta är vi med i kundens krisgrupp eller har en kontakperson i den och är naturligt en del i kundernas hantering av coronaproblematiken.

Hinner era anställda med?

– På en del ställen har vi tagit in mer personal, ibland prioriterar vi ned viss städning till förmån för smittstädning efter samråd med kunden.

Hur uppdaterar ni de anställda?

– Via vårt intranät. Dessutom går det ut mail med löpande uppdateringar. Vi håller webinarer i utbildninssyfte – idag har vi två, ett om smittstädning och ett vd-webinar där vi bjuder in så många som möjligt.

– Vi måste kommunicera på flera olika sätt, så många som möjligt för att nå ut.

Ska era anställda i något fall utöka sin skyddsklädsel?

– Ja, i de fall där våra medarbetare ska genomföra smittstädning så följer vi de regler och riktlinjer som finns. Vi gör alltid en riskbedömning.

– Vi har dessutom extra kommunikation med, och uppsikt över, medarbetare i de miljöer där vi är extra utsatta, t ex biljettkontrollanter som rör sig i kollektivtrafiken i Stockholm, butikspersonal och receptionister – miljöer där mycket folk rör sig.

Händer det att medarbetare säger att detta vill jag inte riskera att göra?

– Våra medarbetare representerar ju ett tvärsnitt av befolkningen, där vissa är oroligare än andra. Vi respekterar om det är någon som inte vill smittstäda. Vi har extrainsatta utbildningar för att trygga våra medarbetare.

Har ni brist på material av något slag?

– Det råder ju materialbrist i hela världen. Vi har ännu inte någon brist som påverkar våra leveranser och vi jobbar nära våra leverantörer för att säkra framtida försörjning av material.

Får det nordiska bolaget några instruktioner eller råd från moderbolaget?

– Ja, det finns en väldigt väl fungerande global krisgrupp. Där vi får råd och organisationen i Kina och Italien har ju längre erfarenhet av detta. I Kina har vi många medarbetare men inte någon av dem har smittats av coronaviruset.

Andreas Thorling understryker att de anställda gör ett fantastiskt arbete.

– Jag är imponerad av arbetsmoralen och nu blir det väldigt tydligt hur viktiga vi är för våra kunder och att vi kan bistå dem i deras krishantering.

– Detta är min absolut viktigaste arbetsuppgift nu – mycket fokus på pandemin och det är inte något som kommer att vara klart i morgon eller nästa vecka utan det blir ett långdistanslopp. Vårt ledarskap sätts verkligen på prov.

Även om städbranschens tjänster är väldigt efterfrågade just nu så menar Andreas Thorling att de också drabbas av pandemin.

– Vi kan ha svårt att hitta personal. Samtidigt kan vissa av våra kunder bestämma sig för att inte ha sina kontor öppna, vilket gör att våra medarbetare kan bidra på andra ställen där det behövs.

– Pandemin drabbar oss alla på något sätt. Men det finns förstås andra branscher som är betydligt mer utsatta än vi.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078