23948sdkhjf

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

Rut-utredningen föreslår i ett delbetänkande till regeringen att rutavdraget utvidgas med fler tjänster och att taket höjs.

Utredningen föreslår att rutavdraget ska utökas med fyra tjänster:

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

  • Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.

  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och
    liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och
    från magasinering.

  • Enklare tillsyn av bostad, t.ex. ett fritidshus.

Utredningen föreslår vidare att taket för rutavdraget ska höjas till 75 000 kronor per person och beskattningsår medan rotavdragets tak på 50 000 kronor ska lämnas oförändrat.

Enligt förslaget ska de nya tjänsterna inkluderas i rutavdraget fr.o.m. den 1 januari 2021. Detsamma ska gälla det höjda taket för rutavdraget.

– Det främsta syftet med att utvidga rutavdraget är att bidra till ökad efterfrågan på tjänsterna och därmed ökad sysselsättning hos personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. Av de berörda branscherna bedöms tvätteribranschen ha bäst förutsättningar för en sysselsättningsökning, säger utredaren Ulf Rehnberg.

Med oförändrat tak för rotavdraget innebär alltså förslaget att det totala avdraget för rut- och rotarbete får uppgå till 75 000 kronor men därav får högst 50 000 kronor avse rotarbete.

Förslagen beräknas kosta 270 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156