23948sdkhjf

Högsta betyg i Bergsjön

Familjebostäder i Göteborg har lyssnat på hyresgästerna och bl a satsat på noggrannare städning. Det har gett utslag i bättre betyg.

En gång om året skickar Familjebostäder Göteborg en enkät till hälften av sina hyresgäster om alltifrån lägenhetens skick, till hur nöjd man är med tvättstugan och utemiljön. I förra årets resultat var det tydligt att hyresgästerna ville se förbättringar när det gällde trygghet, städning och fastighetsnära information.

Årets enkätsvar visar att Familjebostäders hyresgäster är mycket nöjda särskilt när det gäller s k serviceindex. Det innebär: att få hjälp när det behövs, trygghet samt rent och snyggt.

Här redovisar Familjebostäder ett resultat på 77,9 procent.

– Allra tydligast är ökningen för trygghet och för rent och snyggt. Glädjande nog får vi högst trygghetsbetyg i Bergsjön som är ett av våra prioriterade områden., säger Per-Henrik Hartmann, vd på Familjebostäder i en kommentar.

Av de som fått enkäten har drygt 63 procent valt att svara.

Några exempel på vad man har förbättrat under året är tydligare information i trapphusen, noggrannare städning och bättre belysning både ute och inne. I Bergsjön har trygghetsvärdar anställts som vistas i området eftermiddagar och kvällar både på vardagar och helger.

Ni har satsat på "noggrannare städning". Vad innebär det?

– Framför allt har vi blivit duktigare på att se till att få det vi har beställt, säger Robert Jademyr, distriktschef Norra Göteborg.

– Vi ställer större krav på vår egenuppföljning plus att vi är noga med att städbolagen ska utföra det vi en gång kom överens om. Man lär sig med åren att det går inte att städa på distans.

Hur går det till i praktiken?

– Vi uppmanar all vår personal att vara uppmärksam på städningen. Dessutom har vi dedikerad personal som hanterar hyresgästärenden relaterade till städning. Vi har ju 19 000 besiktningspersoner i form av hyresgäster som ser detta varje dag eftersom det är deras boendemiljö. Vi lyssnar på dem och ibland har de rätt och ibland fel.

– Jag har lång erfarenhet av städning innan mitt nuvarande jobb och vet hur svårt det är. Det är en bedömningsfråga som kräver tid och engagemang både från beställare och leverantör. Nu försöker vi jobba med ett gott samarbete för att få det att fungera.

I Robert Jademyrs distrikt har administratören sedan ett år tillbaka i uppgift att följa upp städningen.

Familjebostäder Göteborg består av fyra distrikt och i de andra tre har man avsatt andra personer för uppföljningen. Gemensamt är att städningen är ett fokusområde.

För att få tid har man prioriterat om arbetsuppgifter snarare än att ta bort arbetsuppgifter.

– Uppföljning av städningen har naturligtvis varit viktig tidigare också men det har inte räckt. Nu har vi prioriterat upp den och det har gett resultat.

– En annan viktig del är att göra rätt vid städupphandlingar och det håller vi på med nu, inför 2020.

Man ställer tydligare krav när det gäller städmateriel och städfrekvens vilket Robert Jademyr menar är bra både för Familjebostäder och för leverantören.

– Vi har t ex lagt till som krav att det finns en underskrift av en Familjebostäder-person att man har varit ute och tittat på objektet innan man lägger anbud.

En av cheferna har gått en kort städutbildning för att kunna jobba med besiktning, uppföljning och kontroll.

– Vi har uppgraderat vårt förfrågningsunderlag. Vad kan vi förtydliga för att det inte ska uppstå frågetecken kring vad som städas, hur mycket och när.

Här har också vissa underhållsfrågor kommit upp. Mycket går ju inte att städa bort. Det är för slitet.

Det finns ett sätt att hantera det också. Att puts faller ned från väggarna i källaren är en sak. Men det får inte ligga högar med gammal nedfallen puts på golvet. Det ska städas bort så att man förstår att det kommer någon och städar. Ligger putshögen kvar blir bilden att det aldrig är någon där.

– Det är viktigt att man lägger tid på rätt saker, städar smart. Att man inte lägger ned mycket tid på sådan som ingen ser.

– Det är sådana saker vi har jobbat med. Att frågan har lyfts överhuvudtaget är väl det som har haft effekt under det gångna året.

– Genom att satsa på "helt, rent och snyggt" har vi kunnat lyfta trygghetsfrågan också. De två hänger ihop, anser jag.

Man har också tittat närmare på städfrekvenserna eftersom vissa ytor behöver städas oftare.

– Det gäller att vara flexibel. Även om det så här års kan slamma igen väldigt snabbt har vi devisen att det ska vara rent när man just har städat.

– När vi väl har städningen på plats ska vi tillsammans med städbolagen se vad vi kan göra ännu bättre framöver.

I Robert Jademyrs distrikt städar tre leverantörer allmänna utrymmen där de 4100 lägenheterna är fördelade på ett drygt 70-tal fastigheter utspridda över ett rätt stort område.

Distriktet är just nu ute med förfrågan på två av områdena, men det kräver mycket av organisationen vid byte av städleverantör, uppstart och att lära känna leverantören.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093