23948sdkhjf

Upphandlingsindex i Stockkholms kommuner

Enligt en enkät från LO tycker sex av tio kommuner att de saknar resurser för att kontrollera upphandlade företag.

Sex av tio kommuner i Stockholms län tycker inte att de har resurser nog att kontrollera företag som upphandlats. Det framgår av Upphandlingsindex 2019 där 21 av Stockholms läns 26 kommuner har deltagit i undersökningen och besvarat frågorna från LO-distriktet i Stockholms län.

Undersökningen görs för sjunde gången och flera av svaren visar ingen förändring jämfört med tidigare år.

– Med bättre rutiner och genom att avsätta mer resurser till kontroll och uppföljning kan den offentliga upphandlingen bidra till att få bort fusket, skapa rättvisare konkurrens mellan företagen och bidra till schysta villkor för dem som arbetar i verksamheterna, säger Stefan Hansson, chef på LO-distriktet i Stockholms län.

Baerat på svaren har kommunerna rankats i ett upphandlingsindex. Järfälla kommun har legat i topp i flera av de tidigare undersökningarna, men nu har Lidingö tagit förstaplatsen och Järfälla hamnar på plats tre. Eftersom flera frågor i årets undersökning ändrats på grund av ändrad lagstiftning är rankningarna är inte fullt jämförbara.

Städning av kommunens lokaler är en verksamhet som ofta upphandlas.

En fråga gäller hur kommunen hanterar anbud som är klart lägre än övriga anbud - något som kan vara en signal till att företaget inte följer gällande lagar och regler. Sex av tio kommuner uppger att de saknar nedskrivna rutiner för att hantera detta.

Sex av tio kommuner saknar också särskilda metoder för att bedöma hur bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor ska tillämpas.

På frågan om kommunerna i upphandlingar ställer arbetsrättsliga villkor utöver lagens krav, svarar tre av 21 kommuner att de aldrig gör det. Fyra kommuner ställer dock arbetsrättsliga krav i alla eller nästan alla upphandlingar.

Drygt sex av tio upplever att kommunen inte har tillräckliga resurser för att genomföra tillfredsställande kontroller av att de företag som upphandlats följer lagar och förordningar.

Mer tid och ekonomiska resurser är det tjänstemännen anser att de behöver för att kunna göra bättre kontroller.

LO:s Stockholmsdistrikt önskar att politikerna skaffar sig mer inblick och inflytande i upphandlingsarbetet och att det borde vara ett grundläggande krav i upphandlingar att ställa kollektivavtalsrättsliga krav, oavsett politisk färg.

Hela rapporten finns här

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079