23948sdkhjf

Fördubblat antal städföretag

Den europeiska städbranschens tillväxt och omstöpning de senaste decennierna framgår av EFCIs trendrapport som bl a baseras på Eurostats senaste data.

Perioden som rapporten täcker är 1995-2016. Rapporten kom i juni men den europeiska branschorganisationen EFCI vill sprida den information som kommer fram i rapporten för att lyfta branschen och öka dess konkurrenskraft och status.

2016 översteg antalet städföretag 277 000. Det är mer en fördubbling under de senaste 20 åren och en genomsnittlig ökning med 8 000 per år i Europa.

Små och medelstora företag, SME, representerar 98 procent av marknaden (exklusive egenföretagare). Tillväxten i antal bolag utgörs främst av mikroföretag med 2 – 9 anställda. 2016 hade tre av fyra bolag mindre än tio anställda.

Omsättningen i städbranschen (cleaning industry) tredubblades under perioden till 107 miljarder euro 2016. Företag med mer än 250 anställda genererar 48 procent av den totala omsättningen. Den andra halvan står SME för. Omsättningsandelen som mikroföretag står för minskade något, från 16 till 13 procent under perioden.

En sammanställning över antalet företag per land visar att i Sverige har det ökat från drygt 5 000 till nära 11 000. I Danmark däremot är antalet nästan oförändrat, 5 400 1995 jämfört med drygt 5 500 2016. Norge uppvisar en ökning från ca 1 500 till ca 4 500 företag.

Den största ökningen av antalet företag har skett i Frankrike och i Tyskland. Italien, Spanien och UK är de tre andra länderna med flest företag.

Produktiviteten per anställd ökade under perioden med i genomsnitt för Europa med 69 procent, men det varierar stort mellan länder. Störst är ökningen i Tyskland och i Norge men betydligt mindre i Sverige.

Antalet egenföretagare varierar stort mellan länderna. Flest finns i Frankrike, Italien och Spanien och där har också den största ökningen skett under den studerade perioden. Nederländerna, Polen och Sverige har också många egenanställda (self-employed).

EFCIs Trend Report finns på www.efci.eu/wp-content/uploads/flipbooks/1/

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.095