23948sdkhjf

”Något har hänt med hållbarhetsfrågorna“

| Av Boel Jönsson | Tipsa redaktionen

Berendsen tvättar kläder åt sjukhuspersonal och mejerianställda, entrémattor och lakanen du kryper ned mellan i hotellsängen, tiotusentals ton varje år. – Nu står kraven på hållbarhet i centrum för oss och nu ska det gå fort, säger bolagets hållbarhetschef Lina K Wiles.

Berendsens och Nordens största tvätteri ligger i Eskilstuna. Här tvättas varje dag 120 000 bädd- och badlinnen samt 45 000 arbetskläder, totalt bortåt 70 ton textilier.

Affärsidén bygger på ett cirkulärt flöde, vilket innebär att hyra ut, hämta, tvätta och leverera allt från entrémattor till arbetskläder och torkdukar.

Så har Berendsen arbetat i över 70 år och har haft tid på sig att effektivisera och optimera proces­serna, bland annat genom att pressa vatten-, energi- och kemikalieanvändning. Det finns mätserier se­dan 1992 där utvecklingen kan följas.

HIT KOM LINA K WILES i december förra året som hållbarhetschef. Innan Berendsen var hon i sex år på Tetra Pak, en global koncern inom livsmedelsför­packningar. Hennes uppgift var att lyfta fram miljö- och hållbarhetsvärdet och nyttan hos produkter och kommunicera det, utåt och internt. Det gällde allt från materialval till återvinning och resursef­fektivitet, livsmedelssäkerhet etc.

– Det jobbet var nära besläktat med mitt uppdrag som hållbarhetschef på Berendsen.

– Mitt jobb är att ge en bredare syn på vad vi gör: Vilken är hållbarhetsnyttan? Hur påverkas klimat och miljö? Hur kan vi, på bästa sätt, minska vår klimatpåverkan i hela värdekedjan från produktio­nen av de textilier vi köper in, till och med sluthan­tering av uttjänta textilier; när vi inte kan hyra ut dem längre.

En sådan kartläggning startade Lina K Wiles di­rekt och den har mynnat ut i en ny hållbarhetsstra­tegi, som nu ska presenteras, först internt sedan ex­ternt. Kartläggningen bygger på en bred omvärlds­bevakning, lagstiftning, kommande lagstiftning, trender och samhällsutveckling med FN:s hållbar­hetsmål som "raster", för att få med allt.

– Det sker ett paradigmskifte nu där näringsliv och samhälle ställer om till hållbart. Vi har inget al­ternativ längre och allt fler har sent omsider börjat inse det.

Därför går det ganska fort och kraven kommer också utifrån, från kunder, i en takt som det inte har gjort tidigare.

– Vi är branschledande och vi vill behålla den positionen – och gå före.

UPPHANDLINGAR UTGÖR en väsentlig andel av verksamheten. Lina K Wiles konstaterar att de frågor som ställs i upphandlingsunderlag inte sällan är fel formule­rade.

– Vi kan ibland inte offerera bästa alternativet baserat på förfrågningarna. De utgår inte från funk­tion utan anger specifika krav, som inte alltid är hållbara. Orsaken är säkert bristande kompetens och tidsbrist och då hamnar man i lägsta pris trots att det inte var meningen från början.

Lösningen är att försöka komma in tidigare i upphandlingsprocessen.

– Vi behöver visa att den textil, t ex t-tröja, som är billigast i inköp inte ger lägsta pris i slutänden och definitivt inte lägsta miljöbelastning.

Lina K Wiles

Utbildning: Doktorsgrad i ekologi och ekotoxikologi från Lunds universitet.

Karriär: miljökonsult, hållbarhetskommunikatör och miljöchef på Tetra Pak, hållbarhetskonsult.

Familj: gift, en son, två bonusdöttrar, två hundar.

Intressen: hållbar utveckling och hållbart ledarskap, film och musik.

OFTA MÖTER FÖRETAGET OKUNSKAP om hur deras tjänst ser ut.

– Det är ett problem vi får ta på oss. Vi har inte varit tillräckligt duktiga på att berätta vad vi gör. Vi säljer ju inga produkter utan levererar en tjänst; klär din personal; ser till att det finns snygga, rena lakan på hotellet.

Hon beskriver det som att man är experter på textilval för olika behov och att hantera dem i effektiva, logistiska flöden.

– Om vi får chansen kan vi bidra med ekono­misk och hållbarhetsmässig nytta men vi måste ut mera och finnas i de nätverk och sammanhang där de här frågorna stöts och blöts.

Hon nämner som exempel Gröna Städers hållbarhetskommission där Berendsen ska delta i ett arbete med cirkulär, offentlig upphandling i fokus.

– Bolaget har påbörjat en lång resa mot att bli helt fossilfritt och klimatneutralt. Det kommer vi att prata mycket mer om framöver.

En av bolagets satsningar är egna vattenreningsverk vid de anläggningar som tvättar arbetskläder eller entrémattor som är förorenade med t ex tungmetaller eller skadliga ämnen från gator och trafik.

– Vi tar bort det värsta innan vattnet leds vidare till det kommunala reningsverket.

Att rena och återanvända tvättvattnet i en sluten process görs i viss utsträckning redan idag.

EN VIKTIGT OMRÅDE för Berendsen är transporterna. Bolaget är ett av landets största(!) åkerier och de flesta bilar kör på fossilt bränsle, men de flesta fossilfria alternativ finns redan idag också i fordonsflottan. Att ställa om till helt fossilfritt är ett långsiktigt arbete.

– Vi tittar också på vad som är hållbara textilier. Det är en mycket komplex fråga som jag tror vi kommer att lägga mycket kraft på framöver och i samarbete med leverantörer och kunder.

Textilier är ett förvånansvärt resurskrävande material. En ny studie från Mistra visar att ett plagg som man använder och tvättar dubbelt så många gånger halverar plaggets totala klimatpåverkan. Sänkt tvättemperatur hade däremot en försumbar effekt.

– Detta visar ju verkligen styrkan i vår affärsmodell. Vi kan se till att varje enskild textilartikel verkligen används så mycket det bara går genom att tvätta på rätt sätt och optimera hanteringen, laga när det är rimligt etc.

Det får enormt stor effekt.

– När textilier är så slitna att vi inte kan hyra ut dem längre gäller det att hitta nästa användnings­område för dem. Det jobbar vi också mycket med.

En t-shirt används i genomsnitt 30 gånger och tvättas 15 gånger. Om denna t-shirt istället används 60 gånger kan klimatpåverkan halveras.

KÄLLA: MISTRAFUTUREFASHION.COM

BERENDSEN HAR UTVÄRDERAT tvättmedelsfri tvätt men ännu är tekniken inte anpassad för industriell skala.

– Men jag tror att det är en teknik som kommer att fortsätta utvecklas; att använda t ex ultrarent vatten och slippa använda kemikalier, kanske för lätt smutsade textilier.

– Vi är inte riktigt där idag men jobbar hela tiden med att optimera kemikalieanvändning och vattentemperatur för att klara hygienkrav utan att slita onödigt på textilierna eller belasta miljön i onödan.

– Det är en ständig balansgång.

Lina K Wiles har en bred bakgrund som miljökonsult inom kemikaliefrågor, miljöundersökningar, förorenade områden bl a.

Om hon gör en branschjämförelse placerar hon livsmedelsbranschen bland de längst fram i hållbar­hetsarbetet.

– De ligger så nära slutkonsument och svenska konsumenter är upplysta och engagerade och ställer krav på hälsa och hållbarhet.

Tvätteribranschen är längre bort från den allmänna diskursen och har kanske inte haft samma press på sig.

– Men nu hör jag av dem som varit länge i branschen att något har hänt det senaste året. Det har accelererat enormt och frågorna kopplade till hållbarhet blir alltmer centrala. Vi kan räkna med en rasande snabb utveckling och här gäller det att vara på tårna.

– Det är på tiden, tycker jag.

UNDER VECKAN SKA HON BESÖKA ett av företagets tvätterier, i Huddinge.

För några veckor sedan var hon på ett av moderbolagets tvätterier i England.

– Jag har inte hunnit runt på alla våra tvätterier (24 i Sverige) än.

Lina K Wiles har också en samordnande roll inom moderkoncernen (Elis) för Norden.

Elis är rätt ny som internationell koncern men deras mål är att strömlinjeforma verksamheten och sätta en lägsta nivå för miljö, hälsa och säkerhet. Nivån skiljer sig mycket t ex mellan Sydeuropa och Skandinavien.

– Vi ligger längst fram i vår bransch och får i många stycken springa före i utvecklingen. Det innebär att förväntningarna på oss är högt ställda vilket både är spännande och ibland frustrerande.

– Det visar hur viktigt det är med kommunikation och kunskapsöverföring i utvecklingsarbete, inte minst det som handlar om hållbarhet, säger hon.

Berendsen Textil Service AB

OMSÄTTNING: ca 2,2 miljarder SEK

ANTAL ANSTÄLLDA: ca 1400

HUVUDKONTOR: Malmö

VERKSAMHET: Sveriges (och Europas) största leverantör av textil- och hygienlösningar. Med hyrkoncept för arbetskläder, sänglinne, handdukar, mattor, hygienutrustning och golvvård hanteras per dygn drygt 300 ton textilier på 26 anläggningar i hela Sverige. Berendsen ingår sedan 2017 i franska Elis, en koncern med verksamhet i 28 länder i Europa och Latinamerika.

Text: Boel Jönsson (ur tidningen Rent nr 5/2019)

Håll dig uppdaterad med Rent
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Ny HR-direktör i Coor

Så ska plast cirkuleras mera

Olympiad för hotellpersonal

Sängbäddningstävling, kast med toalettrulle och snabbaste dammsugningen är några av grenarna i Housekeeping Olympics.

Stoppar mikroplaster i tvättvattnet

Innovationsföretaget har tagit fram en box som ska återvinna vatten, spara energi och fånga upp mikroplaster från tvättmaskiner. Nu ska den testas bl a hos städbolag.

Fyra miljoner till studie av rengöringsmedel

Kemikalier för rengöring orsakar frätskador, luftvägsbesvär och hudsjukdomar, men det saknas samlad kunskap om hur de påverkar vår hälsa.

Robotar, it och hållbarhet på Interclean

Inför den stora städmässan Interclean i Amsterdam i vår sätter arrangörerna tre trender som man tror kommer att forma städbranschen framöver.

Nyhetsbrev

Uppdaterat material om professionell lokalvård

Branschföreningen BPHR, publicerar en uppdaterad upplaga av sin skrift Professionell rengöring och lokalvård.

Arkiv

100 000 i vite från Gävle kommun

Folksam återvinner pappershanddukar

Företaget tillsammans med Inspira, Essity och Stena Recycling blir först i huvudstaden med att återvinna pappershanddukar.

Nu finns naturliga alternativ

2021 träder ett EU-förbud mot vissa engångsprodukter av plast i kraft, bland annat sugrör. Nu finns redan två inhemska, närproducerade alternativ.

Robot städar konstgräsplaner

Flyttstädning fortfarande populärast

Svenskarna fortsätter att gilla rut och rot visar nya siffror från Skatteverket.

Hemserviceföretag slår rekord

2019 blev återigen ett nytt rekordår för Rutavdraget. Trots det har hemserviceföretaget Städarna växt fem gånger snabbare under 2019.

Tummen ned för Ryanairs städning

Den oberoende konsumentorganisationen Which? i UK kritiserar lågprisflygbolaget Ryanair för bristande städning.

Mångmiljonskadestånd för toapapperskartell

Chiles högsta domstol har dömt tidigare hygien- och skogskoncernen SCAs, numera Essitys, dotterbolag i landet till böter på motsvarande drygt 140 miljoner kronor.

Fler får "rätt" jobb efter examen

Nu publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan ny statistik gällande YH-studerandes inträde på arbetsmarknaden.

2

Lifvs miljövänliga städ gick inte hem

Ny version av faktabok om rengöring

Nu kommer en ny och uppdaterad version av faktaboken Professionell rengöring.

Coor förlänger IFM-avtal med Saab

Coors IFM-avtal med Saab förlängs till 2024. Det innebär att Coor fortsätter att leverera och utveckla IFM-tjänster åt Saab på merparten av deras anläggningar i Sverige.

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi på Cleannet och Rent med Facility Nordic.

Tork om hållbart företagande

Ett hållbart liv utanför hemmet är titeln på en ny rapport från Tork Essity med trender och fakta om värdet av hållbart företagande i människors vardag i och utanför hemmet.

Kärcher i robotsamarbete

Kärcher och USA-baserade Brain Corp har bildat ett samarbete för att ta autonoma lösningar för golvstäd till marknaden.

Samhallsuppdrag förlängs med fem år

Branschdag för hushållsnära tjänster

Den 30 januari samlar Städbranschen Sverige hemstädföretagen till en utbildnings/branschdag med kompetensutveckling och samtal om framtidsfrågor.

Tamm Maskinpartner förstärker

Se alla Företagens egna nyheter

Kompetens för städbranschens tjänstemän

Kickstarta året med en lokalvårdsutbildning!

KBM Professional utökar med torkpapper

Nya städmaskiner från KBM

Fleetmanagement - få kontroll över maskinparken

Städarnas dag och ny film från Städakademin

Lätthanterlig. Ergonomisk. Prisvärd

Säkra dina entréer och golvytor med i-matt

i-mopfamiljen växer, säg hej till i-mop Lite!

Utvärdering mot kvalitet - Borago projektleder och upphandlar

Borago deltar i Nordisk/Baltiskt INSTA 800 projekt

Våra certifierade utbildningar har precis blivit ännu fler!

Nätverksträff för Städakademin - värdefullt ur flera perspektiv

Städhandboken – så städar du skola och förskola.

Västra Götalandsregionen - nu är lyckan gjord!

Attrahera både kunder och personal

Arbetsglädje och livskvalité - ja, tack!

Hemsidor ökar försäljningen med klimatsymbol!

Hemsidor ökar försäljningen med klimatsymbol!

Hinner du med att utbilda din nyanställda personal så att jobbet blir professionellt utfört?

Tennant lanserar nya torr och våtdammsugare

Enköpings kommun investerar i fler OS3 system som tillverkar rengöringslösn...

Batteridriven utomhussopmaskin

Vlx 416S

Lyckad nätverksträff

Sänd till en kollega

0.14