23948sdkhjf

Städare drabbas oftare av typ 2-diabetes

Chaufförer, fabriksarbetare och städare har tre gånger högre risk att drabbas av typ 2-diabetes än lärare och sjukgymnaster.

Forskare vid Karolinska Institutet har studerat hur diabetesförekomsten skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper i Sverige. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia och presenteras samtidigt vid en europeisk diabeteskonferens i Barcelona i mitten av september.

– Sannolikt är det inte yrkesvalet i sig som avgör. Den höga diabetesrisken verkar förklaras av en hög förekomst av riskfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och rökning redan i unga år, kommenterar Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

Typ 2-diabetes är en vanlig sjukdom. I Sverige har 7 procent av den vuxna befolkningen diabetes och upp till var femte riskerar att drabbas någon gång i livet. Sjukdomen är allvarlig då den kan leda till komplikationer, hjärtkärlsjukdom och för tidig död.

Typ 2-diabetes går att förebygga genom livsstilsförändringar och behovet av effektiv prevention är stort. Störst hälsovinster görs om man kan hitta de grupper där risken är som störst.

Tillsammans med sina kollegor har Sofia Carlsson därför följt 4,6 miljoner svenskar i arbetsför ålder mellan åren 2006 och 2015, varav 202 000 drabbades av typ 2-diabetes under perioden. Information om diabetes hämtades från de nationella läkemedels- och vårdregistren.

Forskarna hade även viss information om livsstilsfaktorer, som för männen hämtades från mönstringsregistret (för militärtjänstgöring) och för de kvinnor som fött barn från medicinska födelseregistret. Syftet var att identifiera yrkesgrupper med särskilt hög risk för typ 2-diabetes och faktorer som bidrar till den ökade risken.

– Det här är den första registerstudien i sitt slag, där man har undersökt hur risken för typ 2-diabetes skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper baserat på data från en hel befolkning, säger Sofia Carlsson.

Resultaten visar att risken att insjukna i diabetes, för både kvinnor och män, skiljer sig mycket kraftigt mellan yrkesgrupper.

Högst risk att drabbas har yrkesförare, fabriksarbetare och städare – som har tre gånger högre risk att utveckla typ 2-diabetes än exempelvis sjukgymnaster och lärare. För männen är typ 2-diabetes vanligast bland yrkesförare, hela 9 procent har sjukdomen. För kvinnor är fabriksarbetare mest utsatta med en motsvarande siffra på 6 procent.

 I dessa yrken är det särskilt viktigt att arbetsgivare satsar på förebyggande insatser så som friskvård, motion och viktnedgång, menar forskarna.

– Vi har sett att män som senare kommer att arbeta i yrken med hög diabetesrisk redan vid mönstringen är mer överviktiga och har sämre fysisk förmåga. Även bland kvinnorna ser vi att personer i yrkesgrupper med hög diabetesrisk har en högre förekomst av övervikt och rökning vid tidpunkten för första graviditeten än andra kvinnor.

Självklart kan även faktorer på arbetet som stillasittande, oregelbundna arbetstider och stress spela en bidragande roll, men tyvärr saknar vi information om den specifika arbetsmiljön som deltagarna vistats i, säger Sofia Carlsson.

Forskningen har genomförts i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. 

Publikation:Incidence and prevalence of type 2 diabetes by occupation; results from all Swedish employees”,Carlsson S, Andersson T, Talbäck M, Feychting M., Diabetologia, online 18 september 2019.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078