23948sdkhjf

Vem är intresserad av 683 miljarder kronor?

"Andelen upphandlingar där det bara finns en enda anbudslämnande leverantör har ökat stadigt och ligger för år 2017 på ca 19 procent."

I slutet av varje år kommer rapporten Statistik om offentlig upphandling1. Sin titel till trots är det alltid intressant läsning. Av den senaste rapporten, som handlar om år 2017, kan två tydliga trender utläsas.

Den första är att antalet anbud i offentliga upphandlingar fortsätter att sjunka. Antalet anbudsgivare per annonserad upphandling var i snitt 4,1 för år 2017, jämfört med 4,4 för år 2016. Det kan tyckas som en liten minskning men mot bakgrund av att antalet har sjunkit successivt de senaste fem åren är det en viktig fingervisning om utvecklingen.

När siffrorna bryts ner kan det också konstateras att det blir allt vanligare med endast en anbudsgivare i upphandlingarna. Andelen upphandlingar där det bara finns en enda anbudslämnande leverantör har ökat stadigt och ligger för år 2017 på ca 19 procent. Det innebär att det i närmare en femtedel av alla annonserade upphandlingar i Sverige bara kommer in ett anbud. Då kan man fråga sig hur väl upphandlingarna tillvaratar konkurrensen på marknaden?

Den andra trenden som kan utläsas av rapporten är att andelen överprövade upphandlingar minskar. För år 2017 var det 6,5 % av alla annonserade upphandlingar som blev överprövade. Den siffras kan jämföras med 7,8 % för år 2016. Det finns ingen analys som visar varför andelen överprövningar har gått ner, men det är mycket intressant att reflektera över den frågan.

Färre överprövningar kan naturligtvis bero på att upphandlingarna blivit bättre, eller att de anbudslämnande leverantörerna blivit noggrannare i anbuden och mer selektiva i valet att överpröva när det inte går som planerat. Men det kan också till viss del gå hand i hand med den första trenden, ett sjunkande antal anbud, och i sådant fall är det inte bara en positiv siffra.

Överprövningarna kostar samhället stora belopp varje år men kostnaden av ett minskat intresse för de offentliga kontrakten kan mycket väl vara ännu större, i en vid bemärkelse. Vi behöver engagerade leverantörer som vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten, som vill att det ska vara korrekta upphandlingar och som också är villiga att driva utvecklingen framåt. Att marknaden visar ett minskat intresse för den offentliga affären är därför mycket negativt.Värdet av offentliga upphandlingar uppskattas till svindlande 683 miljarder kronor2 och i det ligger en enorm potential till bra, lönsamma kontrakt som gynnar båda parter. Men varför är då intresset stadigt sjunkande? Viljan att bryta den trenden finns garanterat och dialog mellan leverantörer och upphandlande organisationer är sannolikt en viktig pusselbit. Här har alla en roll att spela i den kommande utvecklingen.

Så ställ dig själv frågan – vad vill jag se i upphandlingar framöver? Beskriv för de offentliga kunderna, gemensamt eller i branschorganisationen, vad som gör att ni som leverantörer är intresserade av att lägga ner den tid det innebär att delta i en upphandling och vad som får er att avstå.

Den offentliga affären är en gemensam angelägenhet och den utvecklar vi bäst tillsammans.

1 Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ger gemensamt ut rapporten. Den senaste heter ”Statistik om offentlig upphandling 2018” och visar siffror för år 2017.

2 Siffran avser år 2016.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.219