23948sdkhjf

God prognos för städare och fastighetsskötare

Utvecklingen på svensk arbetsmarknad är fortfarande stark, även om takten nu har börjat mattas av.

Det skriver Arbetsförmedlingen i en ny rapport, med jobbprognos för närmare 200 yrken.

Både privata arbetsgivare och offentlig sektor är fortfarande i stort behov av arbetskraft.

– I Sverige sker det ett mycket stort antal rekryteringar, ungefär 1,5 miljoner sådana om året, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Bland annat rör det sig om människor som byter jobb och vid pensionsövergångar.
– Det ger många jobbmöjligheter, vilket är bra i synnerhet för ungdomar.

Bristen på kompetens är fortsatt hög vilket innebär att jobbmöjligheterna för hela 12 av 15 yrkesområden kommer att vara goda de kommande fem åren.
– Prognosen visar att det om fem år kommer att saknas 100 000 utbildade med den kompetens som arbetsgivare söker, säger Annelie Almérus.

Över hälften av dessa 100 000 hittar man bland barnmorskor, lärare och sjuksköterskor. Ingenjörer, IT-specialister och elektriker är andra yrken som kommer vara mycket eftertraktade år 2024.
– Det är tydligt att det är befolkningsutvecklingen, med fler äldre och fler yngre i landet, tillsammans med den tekniska utvecklingen som är starkt drivande, säger Annelie Almérus.

Städare kommer ha goda möjligheter att hitta jobb det närmaste året, förutom norrut i landet där konkurrensen är större än i övriga Sverige.


Kompetenskraven för städare har ökat. Ofta behöver man kunna hantera olika slags städmaskiner, samt ha körkort, för att kunna arbeta inom yrket.


Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för städare kommer vara i balans om fem år. Det betyder att det kommer finnas ungefär lika många städjobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket.

Bland fastighetsskötare kommer möjligheterna att få jobb att vara goda både det närmaste året och på fem års sikt. Bostadsbristen och en ökande befolkning innebär behov av fler bostäder. Därför kommer efterfrågan på fastighetsskötare att öka fram till 2024, så långt fram som Arbetsförmedlingens prognos sträcker sig.

Energieffektivisering och modernare fastigheter blir allt viktigare, därför kommer fastighetsskötare med teknisk kompetens att ha större möjligheter till jobb.

Även sanerare har goda möjligheter till jobb det närmaste året. Bostadsbyggande och renovering av befintliga byggnader kommer ge yrkesgruppen en bra jobbutveckling.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079