23948sdkhjf

Ofta lång väntan på jobb för nyanlända invandrare

Det tar ofta orimligt lång tid för nyanlända invandrare att etablerasig på arbetsmarknaden. Det framgår av en ny rapport om invandraressysselsättningsgrad i Sverige. Städbranschen tycks dock i många fallfungera som god inkörsport till arbetslivet.

Saco och Svenskt Näringsliv presenterar en ny gemensam rapport om invandrares sysselsättningsgrad i Sverige. Den statistik som presenteras är unik genom att den bryter ner faktorer som ursprungsland, ålder, grund för bosättning, tid i Sverige med mera.Rapporten visar att invandrare i hög grad är yrkesverksamma men att tiden i Sverige är avgörande; ju längre tid i Sverige desto högre grad av etablering på arbetsmarknaden. Rapporten visar att bland dem som bott i Sverige i mindre än två år är cirka 30 procent sysselsatta. Bland dem som levt i Sverige i mer än 20 år ligger sysselsättningsgraden på 70 procent, att jämföras med knappt 80 procent för infödda svenskar.Också skillnaderna inom vilken bransch inrikes respektive utrikes födda är verksamma i minskar med tiden i Sverige, de försvinner dock inte helt. Bland utrikes födda med mindre än två år i Sverige arbetar många inom lokalvård. Utrikes födda som bott i Sverige i mer än 20 år är främst överrepresenterade inom branscherna personliga tjänster samt vård och omsorg.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125