23948sdkhjf

Stigande optimism inom stora delar av handeln

Framtidstron ökar från låga nivåer inom butikshandeln samt partihandeln, medan e-handeln ser något mer negativt på kommande tre månader. Trots positivt momentum för stora delar av handeln under våren är det uppenbart att de senaste årens utmaningar slagit hårt mot branschen.

Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för juni.

Sommarmånaderna är viktiga för detaljhandeln och för dagligvaruhandeln är högtider så som midsommar något som innebär ett välbehövligt försäljningslyft. Detta märks av i månadens Handelsbarometer, där delbranschen ökar med fyra enheter, vilket gör att framtidsindikatorn landar på 92,8.

– Utvecklingen i Dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln skiljer sig åt. Medan det i den förra tydligt har vänt mot bättre försäljningssiffror ser vi fortsatt hur ökenvandringen i den senare fortsätter. Det är uppenbart att konsumenterna, positiva tongångar till trots, fortsatt drar sig för att konsumera i sällanköpshandeln. Det är oroväckande, säger Sofia Larsen.

E-handelns framtidsförväntningar backar något efter förra månadens ökning. En minskning med 2,0 enheter gör att indikatorvärdet för juni månad landar på 95,8. Många av Svensk Handels medlemmar vittnar om att det finns en oro för att marknadsandelar går förlorade till företag från tredje land, som Temu och Shein. Svensk Handel arbetar intensivt i frågan för att säkerställa att konkurrens sker på lika villkor.

– Att onlinemarknadsplatser från tredje land kan agera utifrån helt andra regler än svenska och europeiska handelsföretag är ett växande problem för såväl handlare som konsument. Därutöver är det högst problematiskt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De svenska EU-parlamentariker som nu fått mandat måste sätta frågan högt på dagordningen, säger Sofia Larsen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079