23948sdkhjf

Så ska osund konkurrens förhindras – beslut om utredning välkomnas

Tilläggsdirektivet syftar till att se till att det inte lämnas kvar några luckor i arbetet med att stärka konkurrensen i Sverige.

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv för att ytterligare se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Detta efter att en särskild utredare under hösten 2023 fick i uppdrag av regeringen att se över behovet av ett nytt och bredare tillsynsverktyg på konkurrensområdet. Konkurrensverket uppmanade regeringen i en skrivelse i november om översyn av nuvarande reglering av om konkurrensbegränsande säljverksamhet då myndigheten menade att det är tydligt att nuvarande reglering  inte är tillräckligt effektiv för att uppfylla syftet.

– Osund konkurrens hämnar entreprenörskap och tillväxt. Det drabbar inte minst små och medelstora företag, där offentliga aktörers säljverksamhet har en stor lokal påverkan. Villkoren för offentlig och privat säljverksamhet måste därför bli mer likartade och hindren för väl fungerande konkurrens tas bort, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Det är mycket positivt att regeringen nu tar ytterligare ett angeläget steg för att förbättra förutsättningarna att komma tillrätta med olika konkurrensproblem. Det är viktigt för att företag ska få möjlighet att konkurrera på lika villkor och för att undanröja osund konkurrens från offentliga aktörer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Även Serviceföretagen välkomnar beslutet att  utreda Konkurrensverkets sanktionsmöjligheter. Städ- och servicebranschen har länge kritiserat vad arbetsgivarorganisationen menar är systemfel i konkurrenslagstiftningen när det kommer till osund konkurrens från offentliga verksamheter, som statliga Samhall.

–Samhall har kunnat agera helt utan begränsningar när det kommer till underprissättningen på städmarknaden trots betydande klagomål från branschen över flera decennier. Det har bidragit till att färre aktörer på marknaden deltagit i upphandlingar, vilket allvarligt hämmar den fria konkurrensen, säger Marcus Lindström, chef, Almega Serviceföretagen i en kommentar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.189